Diagnoser – 2 forskellige systemer

Her kan du læse om

Her kan du læse om

Der findes to diagnosesystemer, når det gælder sygdom. Det ene er ICD-10, der er europæisk, og den anden er DSM-V, som i 2013 erstattede DSM-IV. DSM er en amerikansk standard.

ICD-10

ICD-10 står for “International Classification of Diseases”. Den udkom i 1990. Den første udgave af ICD udkom i 1893, men den gang stod forkortelsen for “International List of Causes of Death” ((http://www.who.int/classifications/icd/en/)), men efterhånden inkluderede man også ikke-dødelige sygdomme i listen. Med tiden blev den også mere og mere detaljeret. Udgaven i 1900 havde 179 sygdomme. ICD 6 (1948) havde 4.000. ICD-9, der udkom i 1979, havde 12.000, og ICD-10, der udkom i 2015, havde 60.000 sygdomme.

Der er en ICD-11 på vej, hvor det også ser ud til, at der kommer nye diagnosekoder (Angstlidelser får Fra 6B30 til 6B3>).

 

I ICD-10 indeholder kapitel 5 de psykiske lidelser. Der findes en oversigt over kapitel 5 her

ICD-10 udgives af WHO((http://www.who.int/classifications/icd/en/)). Den findes hér

 

DSM

DSM står for “Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder”. Den samler mange års erfaring omkring psykiske lidelser. Den udgives af American Psychiatric Association. DSM udkom første gang i 1952. DSM V udkom i 2013 efter et forarbejde, der blev påbegyndt 14 år før, i 1999. ((https://www.psychiatry.org/File%20Library/Psychiatrists/Practice/DSM/APA_DSM-Development-of-DSM-5.pdf)). Man brugte en del tid på at samle de rigtige folk og få overblik over, hvordan DSM-V skulle struktureres. I perioden 2008-12 udviklede man så de enkelte diagnosebeskrivelser blandt andet med det formå at få dem til at flugte bedre med ICD-systemet.

I 2010 begyndte man at teste de forskellige kriterier i virkeligheden på omkring 3.500 patienter. Disse data førte til, at man i 2012 kom med de seneste diagnosekriterier, som blev publiceret i 2013.

Molis.dk har et afsnit om diagnoser, hvor de forskellige diagnoser forklares. Du finder afsnittet her.

ADRESSE
Ansgarvej 1
3400 Hillerød
TELEFON: 21851173