Detached mindfulness

Normalt erfarer vi vores tanker direkte; Vi forholder os på samme realistiske måde til vores tanker som til for eksempel snefnug, der falder; Vi antager, at de er i overensstemmelse med virkeligheden. Det kaldes denne måde at se verden på for “objekt mode”. Her er tanker og antagelser ikke adskilt fra den ydre verden.

Den måde at tænke på kan sættes op over for en metakognitive modus; Her kan tanker ses som adskilte fra os selv og fra verden. Disse tanker har en varierede grad af præcision. I den metakognitive modus findes erfaringen “detached mindfulness”.

“Detached” beskriver to ting: 1) Tilbagetrækning fra en coping-baseret reaktion på tankerne 2) At adskille oplevelsen af en selv fra tankerne. Det sidste handler om, at vi bliver opmærksomme på, at det er os, der observerer vores tanker, men at vi ikke ér vores tanker.

 

ADRESSE
Ansgarvej 1
3400 Hillerød
TELEFON: 21851173