Albert Ellis - Vigtige personer i psykologiens historie

Albert Ellis
Albert Ellis
-

Albert Ellis begyndte med at tage en bachelor i Business i 1934, men ret hurtigt efter gik han i psykologisk retning. Han fik sin master i 1943 og sin ph.d. fire år efter. I 1959 grundlagde han “the Institute for Rational Living”, i dag kendt som “The Albert Ellis Institute”. [1]https://www.thoughtco.com/albert-ellis-4768692

Albert Ellis står fadder til den kognitive behandlingstradition. I samme tradition finder vi Aron T. Beck. Fælles for dem var en skepsis over for den freudianske psykoanalyse, som viste sig at være for ineffektiv. Ellis blev trænet i psykoanalysen, men vendte ryggen til den i 1955.[2]https://www.verywellmind.com/albert-ellis-biography-2795493. En af de ting, han opdagede, var, at nogle af de klienter, han kun så en gang om ugen, havde lige så stor gavn af behandlingen som dem, han så hver dag. [3]https://albertellis.org/about-albert-ellis-phd/

Under indflydelse af Alfred Adler og Karen Horney begyndte at han udvikle sin egen terapi; Adler og Horney var – på samme måde som Erich Fromm – begyndt at sætte spørgsmålstegn ved psykoanalysens effektivitet. 

Han udviklede metoden Rational Emotive Behavioral Therapy (REBT), som flere ser som forløberen til den kognitive terapi som Beck udviklede. Den metode flyttede fokus fra barndomserfaringer, drømme og familierelationer til de antagelser der førte til problematisk adfærd.

Ellis knyttede an ved antikkens filosofiske tradition og greb tilbage til den stoiske filosofi. Han pegede i et interview i 2001 på, at de filosofiske traditioner i en vis grad blev perspektiveret af Epictetus. Den måde, Ellis’ ideer og metoder blev udbredt på til at begynde med, var, at han optog sessioner på bånd, og sendte dem til andre terapeuter.  [4]https://www.psychologytoday.com/us/articles/200101/the-prince-reason Samtidig med at hans synspunkter og metoder blev udbredt, blev de også genstand for kritik. Metoden blev anset for at være overfladisk og tage for lidt hensyn til klienternes følelser.

Albert Ellis’ terapi

Ellis kaldte sin metode for  Rational Emotive Behaviour Therapy (REBT). Hans innovative tilgang til terapi, som fokuserede på at udfordre irrationelle overbevisninger og erstatte dem med rationelle, har haft en varig indvirkning på psykologien.

Ellis blev interesseret i terapi og rådgivning efter at have oplevet fordelene ved psykoanalyse i sit eget liv. Han var dog utilfreds med begrænsningerne ved traditionel terapi og begyndte at udforske alternative tilgange. Dette førte ham til at udvikle Rational Emotive Behaviour Therapy (REBT), som fokuserede på at identificere og udfordre irrationelle overbevisninger og erstatte dem med rationelle.

REBT er baseret på troen på, at folks følelsesmæssige forstyrrelser er forårsaget af deres irrationelle overbevisninger og negative tale til sig selv. Ellis mente, at ved at udfordre og ændre disse overbevisninger kunne folk overvinde deres følelsesmæssige problemer og leve mere tilfredsstillende liv. REBT er en meget struktureret og retningsgivende form for terapi, der ofte involverer hjemmeopgaver og rollespilsøvelser.

Metoden betød, at man gik fra et fokus på psykoanalyse, drømmetolkning og relationsundersøgelser til et fokus på problematiske overbevisninger, der leder til selv-ødelæggende adfærd.

REBT er blevet set som en forløber for den kognitive terapi.  Ellis udgav sin første bog om REBT i 1957.[5]Den havde titlen How To Live With a “Neurotic” at Home and at Work

Et af de mere kendte citater af Ellis siger det meget præcist: “De bedste år i dit liv er dem, hvor du beslutter, at dine problemer er dine egne. Du kan ikke give din mor, økosystemet eller præsidenten skylden. Du indser, at du kontrollerer dit eget mål” [6]“The best years of your life are the ones in which you decide your problems are your own. You do not blame them on your mother, the ecology, or the president. You realize that you control your own … Continue reading

ABC

En helt grundlæggende metode for Ellis er ABC. ABC er det, der hindrer vores mål. Det definerer han på følgende måde:

A: Activating Events. Det kunne være, at du gerne ville opnå success til en eksamen, men faktisk dumper

B: Belief. Ikke kun antagelser, men irrationelle antagelser. Det kunne være “Jeg må ikke dumpe denne eksamen.”

C: Consequences: Det kunne være svær angst eller depression.

Tanken var så at ændre B: Belief. Grafisk ser modellen sådan ud:

Ellis' ABC model

Arbejde i øvrigt

Ellis var en produktiv forfatter og udgav adskillige bøger og artikler om REBT og andre emner inden for psykologi. Han grundlagde også Albert Ellis Institute i New York City, som fortsætter med at promovere hans arbejde og uddanne terapeuter i REBT-tilgangen.

Ellis var en kontroversiel figur inden for psykologi på grund af sin konfronterende stil og vilje til at udfordre traditionelle overbevisninger. Imidlertid har hans arbejde haft stor indflydelse og fortsætter med at forme moderne terapi og rådgivning. REBT er nu anerkendt som en af ​​de mest effektive former for terapi til en lang række følelsesmæssige problemer, herunder angst, depression og afhængighed.

 

 

Noter[+]

ADRESSE
Ansgarvej 1
3400 Hillerød
TELEFON: 21851173