I 2013 blev der udgivet et studie om følelser. Studiet omfattede 701 personer fra både Vesteuropa og Østasien. Forsøgspersonerne fik vist to silhuetter af en person. Derefter fik de vist ord, fortalt historier eller vist videoer, og til sidst blev de bedt om at farve de regioner på kroppen, som de følte forøget eller formindsket aktivitet i. Opgaven så sådan ud

Følelser på tværs af lande

Det viste sig, at blandt personerne i både Vesteroupa (dvs. Finland og sproget finsk) og Østasien (Taiwan og sproget hokkien) var der høj konsistens i resultaterne på tværs af geografi og sprog. Dertil kom, at der var bestemte typer kropsbilleder forbundet både med grundlæggende og sammensatte følelser.

Studiet får forskerne til at konkludere, at Body sansation maps afspejler nogle universelle følelsesmønstre1) universal sensation patterns der udløses i højere grad ende kulturelle sammenhænge, når de emotionelle systemer aktiveres. Dog vil forskerne ikke fuldstændigt udelukke en kulturel faktor.b

 

Følelser der ligner hinanden: Angst og Frygt

I deres artikel har forskerne offentliggjort de forskellige farveprofiler for de forskellige følelser. Profilerne for angst og frygt ser ud på følgende måde: Det første viser angst, og det andet viser frygt.

Det interessante her er, at man altid har set angst og frygt som noget, der hang sammen og dog var forskellige. Det bekræftes faktisk også af disse krops-kort, da man for eksempel kan se, at der er mere aktivitet i armene i frygt-profilen, er der er i angst-profilen. Samtidig har de også ting til fælles, idet begge profiler har middel aktivitet omkring brystkassen.

Angst
Frygt

 

 

Nogle gange kan man komme til at forveksle følelser. De kan ligne hinanden. Der er flere der peger på, at angst og vrede kan forveksles2)https://globalnews.ca/news/3654939/anxiety-and-anger/. Hvis man sætter kropsbillederne for angst og vrede op ser de sådan ud:

Angst
Vrede

Det kunne tyde på, at nogle af grundene til, at de kan forveksles er, at de faktisk opleves nogle af de samme steder i kroppen. Der er et stort fællesområde omkring brystet, der går igen.

Forskningsprojektet afdækkede en lang række af følelser, hvilket gav følgende resultat:

Her sidder følelserne

Læs mere på angstinfo.dk

Hvad er en følelse?
Følelser og mål
Følelsernes love
At skelne forskellige følelser

Noter[+]