Angstinfo.dk

At skelne forskellige følelser

En del forskning tyder på, at personer der har psykiske problemer, ofte har vanskeligt ved at skelne deres følelser fra hinanden. Derfor går en del af behandling ofte ud på at lære at skelne mellem de forskellige følelser. Psykologen Robert Plutchik udviklede en teori om, at der findes 8 grundfølelser. Ud fra dette lavede han en model for følelser, som både findes som en to- og tredimensional model.

De otte forskellige følelser

Plutchik 1)http://changingminds.org/explanations/evolution/plutchnik_postulates.htm   gik ud fra 8 grundfølelser: glæde og sorg, vrede og frygt, tillid og afsky, forventning og overraskelse. Grundfølelserne kan ses parallelt med talen om grundfarver. Farverne og følelserne er komplementære og kan inddeles på forskellige måde. Det kan man gøre ved at kombinere følelserne i par, der er modsatrettede. De forskellige følelser kan sættes op i følgende par:

 • Glæde er modsætningen til sorg,
 • Tillid er modsætningen til afsky
 • Frygt er modsætningen til vrede
 • Forventning er modsætningen til overraskelse.

De forskellige følelser kan dernæst opdeles i styrke:

 • Tillid kan varierer fra accept til beundring
 • Frygt går fra tilbageholdenhed til rædsel
 • Overraskelse går fra usikkerhed til forbavselse
 • Sorg går fra forstemthed  til gråd
 • Afsky går går fra modvilje til væmmelse
 • Vrede går fra irritation til raserri
 • Forudgribelse går fra interesse til vågenhed
 • Glæde går fra sindsro til ekstase

Dette kan sættes op i en model, der ser sådan ud:   forstå forskellige følelser

De øvrige følelser

De forskellige følelse, der findes, er ikke beskrevet med de otte grundfølelser. Der findes sekundære følelser, der er en kombination af primærfølelserne. Det betyder, at ved at sammensætte dem får vi følgende følelser 2)Se mere på https://en.wikipedia.org/wiki/Contrasting_and_categorization_of_emotion Kærlighed er en blanding af glæde og tillid Optimisme er en blanding af forventning og glæde Håb er en blanding af forventning og tillid. Men at forventning ikke kun er positivt, ses ved, at angst er en blanding af frygt og tillid. Endelig kan tillid og frygt føre til underkastelse    

 


Læs mere på angstinfo.dk

Følelser og mål
Hvor sidder følelserne?

Noter[+]