Jeg er værdiløs – Tankefælde

Indholdsfortegnelse

Denne tankefælde er knyttet til selvværd. Tankefælden kommer til udtryk ved tanker som “Ingen kan elske mig, hvis han/hun virkelig kender mig.” “Jeg var en fejl, mine forældre ikke kunne elske.” “Mit virkelige selv er uacceptabelt, derfor gemmer jeg det.” “Min største frygt er, hvis mine fejl bliver opdaget.”

Den følelse, der er mest knyttet til denne fælde, er skam. Man vil gøre næsten hvad som helst for at undgå denne følelse.

 

Oprindelse

Tankefældens oprindelse har flere kilder. Ekstrem kritik, høje krav eller straffende adfærd. Man bliver straffet for, hvordan man er, hvordan man ophører sig, eller hvad man siger. En anden kilde er følelsesmæssigt eller seksuelt misbrug fra et familiemedlem.  En tredje kilde kan være, at man gentagne gange bliver mødt med budskabet fra sine forældre om, at man er værdiløs.

Adfærd

Adfærd, der er typisk for denne tankefælde, er:

  • Man er sensitiv over for kritik og afvisning
  • Man devaluerer sigenelv og lader andre behandle os dårligt
  • Man tager skylden for ting, man ikke er skyld i
  • Man vælger kritiske og afvisende partnere
  • Man forbliver i dysfunktionelle relationer, fordi man er så “heldig”, at nogle vil samle en op

 

Udfordringer til skemaet

Young peger på en række måder, man kan udfordre dette skema. Nogle af dem er:

  • Undersøg ophavet til følelsen. Hvor kommer den fra? Hvem kritiserede dig?
  • Find tegn i din adfærd på, at du håndterer værdiløshed gennem flugt eller modangreb
  • Monitorer din følelse af værdiløshed og find frem til: Hvornår opstår den?
  • Vurder dine konkreete “defekter”. Spørg dig selv, hvordan du ville møde andre med sådanne “defekter”