Forsvarsmekanismer: Splitting

Splitting er en indre proces, hvor vis er os selv eller andre i ekstremer eller absolutter.[1]https://www.yahoo.com/lifestyle/13-habits-people-split-because-225918828.html Det kommer til udtryk i sort-hvid tænkning og er ofte til stede ved personlighedsforstyrrelser. Konkrete eksempler er:

  • Patienten, der ser lægerne som intelligente og hårdtarbejdende, mens sygeplejerskerne er dovne og inkompetente.
  • Man ser sin mor som 100% kompetent og omsorgsfuld, og sin far som 100% inkompetent og en der laver store svigt

Den norske psykolog Sondre Rishom liverød har kaldt splitting for “Kaotisk liv i sort/hvidt” [2]https://www.webpsykologen.no/artikler/splitting/ . Som helt små opdeler vi verden i sort og hvid. Det hænger blandt andet sammen med, at vi ikke er modnet nok til at kunne fastholde et “både-og” perspektiv.

Fra sort/hvid til farver

På et tidspunkt i opvæksten opdager vi, at folk omkring os ikke er enten de største helgener eller de dummeste forbrydere. Op gennem opvæksten skulle vi gerne få flere og flere nuancer på andre mennesker. Vi bevæger os fra et “Enten-eller” til et “både-og”.

Nogle gange sker det i religiøse sammenhænge. En religiøs leder bliver set som en ufejlbarlig vejleder. For nogle af hans tilhængere fastholdes det på trods af, at der fremkommer sande historier om svig, svigt eller overgreb. En tilhænger, der benytter sig af splitting, vil fraspalte de historier og fastholde de positive perspektiver. Dermed bliver det vanskeligt at få et mere nuanceret billede af personen.

Eksempel

I bogen “Farlige relationer” fra Hans Reitzsels forlag fortælles følgende historie, som eksempel på slitting:

“En kvinde gik i samtale hos en psykolog, som hun vældig godt kunne lide. Psykologen var også forfatter. Da han ved et tilfælde ikke tilstrækkelig hurtigt besvarede et brev, hun havde skrevet til ham, blev han umiddelbart nedvurderet og anset for at være håbløs i kvindens øjne. Hun nægtede nu at tro, at han i virkeligheden kunne være forfatter til de bøger, han havde skrevet. I stedet fik hun den opfattelse, at en »ghostwriter« havde skrevet dem for ham, og hun var fuldkommen ligeglad med, at der intet belæg var for hendes anklage. Hun begyndte at fortælle venner og bekendte om den opdigtede »ghostwriter«, og hun gjorde det i en sådan udstrækning, at det blev et indiskutabelt »faktum«. Hendes mistanke fik på sin vis konsensusstatus og blev samtidig en bekræftelse af, at hendes egen emotionelle tankegang var den eneste rigtige og virkelighedstro.”  [3]https://farligerelationer.digi.hansreitzel.dk/?id=171

Psykisk lidelse

Hvis den fremtræder som en stor del af en persons samlede forsvar vil det ofte være sammenhængende med alvorlig psykisk lidelse.[4]https://www.webpsykologen.no/artikler/splitting/ Splitting forekommer i borderline diagnosen, i den narcissistiske personlighedsforstyrrelse og i antisocial personlighedsforstyrrelse. I den narcissistiske personlighed vil det typisk være sådan, at alt det negative placeres hos andre, mens alt det positive placeres hos en selv.

 

Noter[+]

ADRESSE
Ansgarvej 1
3400 Hillerød
TELEFON: 21851173