Videoer om følelser

Her kan du se om

Følelser er noget vi alle har. Men hvordan skal vi forholde os til dem? Og hvordan fungerer de? Her er en videosamling om følelser

Bodily maps of emotions

Et finsk forskningsprojekt fra 2013 forsøgte at afdække, hvor i kroppen forskellige følelser registreres. De bad 700 personer om at farvelægge de steder på kroppen, hvor der var forøget aktivitet, med varme farver og de områder på kroppen, hvor der var forminsket aktivitet, med kolde farver. Resultatet er, at der er en klar sammenhæng mellem,h vilken følelse folk registrerer, og hvor i kroppen de mærker den. Det kan du se mere om her.

Et finsk forskningsprojekt fra 2013 forsøgte at afdække, hvor i kroppen forskellige følelser registreres. De bad 700 personer om at farvelægge de steder på

Finsk forskning om følelser

Denne video præsenterer de forskningsresultater, som finske forskere har fundet, der handler om, hvor i kroppen vi registrerer vores følelser.

Denne video præsenterer de forskningsresultater, som finske forskere har fundet, der handler om, hvor i kroppen vi registrerer vores følelser.

Følelser

Denne video gennemgår de grundlæggende elementer i teorier om følelser, heriblandt grundlæggende følelser og Pluchiks følelseshjul, som er en af de mest brugte klassifikationer af følelser.

Denne video gennemgår de grundlæggende elementer i teorier om følelser, heriblandt grundlæggende følelser og Pluchiks følelseshjul, som er en af de mest brugte klassifikationer

Følelser og angstlidelser

I denne video gennemgår June Gruber sammenhængen mellem emotioner og psykopatologi. Hun peger på tre temaer om sammenhængen:

  • Den første er, hvor følelserne fører til ekstremer.
  • Den anden er, hvor følelserne mangler.
  • Den tredje er der, hvor følelser og oplevelser ikke hænger sammen.

Dernæst gennemgås forskellen mellem frygt og angst. Samtidig stilles spørgsmålet: Hvornår kan angst være værdifuld, og hvornår er den ødelæggende. Det sidste er tilfældet, når angsten hindrer mig i at gøre noget, jeg ellers gerne ville have gjort.
Dernæst gennemgår Gruber også forskellige former for angstlidelser med udgangspunkt i den almindelige klassificering.
Til sidst får man et overblik over de forskellige former for terapi, der bruges i behandlingen af angst.

I denne video gennemgår June Gruber sammenhængen mellem emotioner og psykopatologi. Hun peger på tre temaer om sammenhængen: Den første er, hvor følelserne fører

Følelsesregulering

James Gross har arbejdet med følelsesregulering. Her kan du høre ham fortælle lidt om den forskning.

James Gross har arbejdet med følelsesregulering. Her kan du høre ham fortælle lidt om den forskning.

Følelsesvurdering i praksis

En lille video om, hvordan man kan bruge følelseshjulet til at forstå sine følelser. Dertil kommer overvejelser over, hvad der er positive og negative følelser.

En lille video om, hvordan man kan bruge følelseshjulet til at forstå sine følelser. Dertil kommer overvejelser over, hvad der er positive og negative

Føleseskompasset

Folkene bag følelseskompasset (https://folelseskompasset.no/) har lavet en video, der fortæller noget om, hvad følelser er. Følelserne siger noget om, hvad der er vigtigt for dig, og alle følelser er knyttet til et behov.

Folkene bag følelseskompasset (https://folelseskompasset.no/) har lavet en video, der fortæller noget om, hvad følelser er. Følelserne siger noget om, hvad der er vigtigt for

Hjernen og følelser

Hvordan skaber hjernen vores følelser? Det forklarer Lias Barett her på en meget enkelt måde. Helt centralt er, at hjernen fortolker nutidige fornemmelser på baggrund af fortidens erfaringer. Denne fortolkning skaber så de oplevede følelser i vores liv. På sitet her er der et helt afsnit om følelser, hvor der også er en grundlæggende introduktion til de grundlæggende følelser

Hvordan skaber hjernen vores følelser? Det forklarer Lias Barett her på en meget enkelt måde. Helt centralt er, at hjernen fortolker nutidige fornemmelser på

Hvad er emotioner?

Mia Skytte O’Toole fortæller her om, hvad emotioner er, og hvordan de fungerer.

Mia Skytte O’Toole fortæller her om, hvad emotioner er, og hvordan de fungerer.

Hvorfor opstår følelser?

Denne video gennemgår forskellige forståelser af, hvordan følelser opstår. Desuden er der et afsnit om, hvor mange forskellige følelser, der er. Den gennemgår også tanken om “grundlæggende følelser”, og Pluchik’s følelseshjul skitseres.

Denne video gennemgår forskellige forståelser af, hvordan følelser opstår. Desuden er der et afsnit om, hvor mange forskellige følelser, der er. Den gennemgår også

Mønstre i hjernen

Hjernen lærer ved hjælp af neuroner, der kobles sammen  i erfaring. Hvordan det sker fortæller Lisa Barrett mere om her.

Hjernen lærer ved hjælp af neuroner, der kobles sammen  i erfaring. Hvordan det sker fortæller Lisa Barrett mere om her.

Primære og sekundære emotioner

Endnu en video, der handler om primære og sekundære emotioner.

Endnu en video, der handler om primære og sekundære emotioner.

Primære og sekundære følelser

Denne video forklarer lidt om forskellen på primære og sekundære følelser, hvor den sekundære følelse er en reaktion på den primære.

Denne video forklarer lidt om forskellen på primære og sekundære følelser, hvor den sekundære følelse er en reaktion på den primære.

Teorier om følelser

Denne video gennemgår fire grundlæggende teorier om, hvad følelser er.

Denne video gennemgår fire grundlæggende teorier om, hvad følelser er.
Angstinfo

Angstinfo