Videoer om følelser - se med og blev klogere

Følelser er noget vi alle har. Men hvordan skal vi forholde os til dem? Og hvordan fungerer de? Her er en videosamling om følelser
Bodily maps of emotions

Et finsk forskningsprojekt fra 2013 forsøgte at afdække, hvor i kroppen forskellige følelser registreres. De bad 700 personer om at farvelægge de steder på kroppen, hvor der var forøget aktivitet, med varme farver og de områder på kroppen, hvor der var forminsket aktivitet, med kolde farver. Resultatet er, at der er en klar sammenhæng mellem,h vilken følelse folk registrerer, og hvor i kroppen de mærker den. Det kan du se mere om her.

Følelser

Denne video gennemgår de grundlæggende elementer i teorier om følelser, heriblandt grundlæggende følelser og Pluchiks følelseshjul, som er en af de mest brugte klassifikationer af følelser.

Følelsesregulering

James Gross har arbejdet med følelsesregulering. Her kan du høre ham fortælle lidt om den forskning.

Følelsesvurdering i praksis

En lille video om, hvordan man kan bruge følelseshjulet til at forstå sine følelser. Dertil kommer overvejelser over, hvad der er positive og negative følelser.

Føleseskompasset

Folkene bag følelseskompasset (https://folelseskompasset.no/) har lavet en video, der fortæller noget om, hvad følelser er. Følelserne siger noget om, hvad der er vigtigt for dig, og alle følelser er knyttet til et behov.

Hjernen og følelser

Hvordan skaber hjernen vores følelser? Det forklarer Lias Barett her på en meget enkelt måde. Helt centralt er, at hjernen fortolker nutidige fornemmelser på baggrund af fortidens erfaringer. Denne fortolkning skaber så de oplevede følelser i vores liv. På sitet her er der et helt afsnit om følelser, hvor der også er en grundlæggende introduktion til de grundlæggende følelser

Hvad er emotioner?

Mia Skytte O’Toole fortæller her om, hvad emotioner er, og hvordan de fungerer.

Hvorfor opstår følelser?

Denne video gennemgår forskellige forståelser af, hvordan følelser opstår. Desuden er der et afsnit om, hvor mange forskellige følelser, der er. Den gennemgår også tanken om “grundlæggende følelser”, og Pluchik’s følelseshjul skitseres.

Mønstre i hjernen

Hjernen lærer ved hjælp af neuroner, der kobles sammen  i erfaring. Hvordan det sker fortæller Lisa Barrett mere om her.

Primære og sekundære emotioner

Endnu en video, der handler om primære og sekundære emotioner.

Primære og sekundære følelser

Denne video forklarer lidt om forskellen på primære og sekundære følelser, hvor den sekundære følelse er en reaktion på den primære.

Teorier om følelser

Denne video gennemgår fire grundlæggende teorier om, hvad følelser er.

ADRESSE
Ansgarvej 1
3400 Hillerød
TELEFON: 21851173