Aaron T. Beck - Vigtige personer i psykologiens historie

Aaron T. Beck
Aaron T. Beck
1921 - 2021

Aaron T. Beck var en amerikansk psykiater, som er mest kendt for sit banebrydende arbejde med kognitiv terapi, også kendt som CBT – på dansk forkortet KAT (Kognitiv Adfærds Terapi). CBT er en form for psykoterapi, der fokuserer på at ændre negative tankemønstre og den adfærd, som de medfører.

Aaron T. Beck blev født i Rhode Island i 1921. Han tog sin lægeuddannelse fra Yale University og begyndte sin karriere som psykoanalytiker. I 1960’erne begyndte Beck at forske i depression og fandt ud af, at hans patienters negative tankemønstre var en væsentlig medvirkende faktor til depressionen.  Dette førte til, at han udviklede Kognitiv Adfærds terapi (KAT). Samtidig med sit arbejde udviklede Albert Ellis en lidt anden form for kognitiv terapi. Fælles for de to er, at de begge knyttede an til elementer i den antikke stoiske filosofi. Beck døde i 2021, 100 år gammel.

Kognitiv adfærdsterapi

Kognitiv adfærdsterapi er en form af terapi, der fokuserer på at identificere og ændre negative tankemønstre. KAT har vist sig at være effektiv til behandling af en lang række psykiske lidelser, herunder depression, angst og posttraumatisk stresslidelse.

Becks arbejde har revolutioneret psykologiområdet. Hans forskning har vist, at de negative tankemønstre, som er forbundet med depression, kan ændres gennem terapi. KAT er en kortsigtet, målorienteret terapi, der hjælper patienter med at identificere deres negative tankemønstre og erstatte dem med mere positive. Denne tilgang har vist sig at være mere effektiv end traditionel psykoterapi, hvor der kan gå år, før man ser resultater.

Becks bidrag til psykologiområdet har haft en stor indflydelse på behandlingen af ​​psykiske lidelser, og den kognitive terapi er i dag en af de mest udbredte metoder til at behandle angst verden over.

Et af de afgørende elementer i Becks teori er den kognitive triade. Det var en model for de såkaldte automatiske tanker. Beck terapi går blandt andet ud på at udfordre de negative automatiske tanker. Som et redskab til at arbejde med tankerne har man udviklet forskellige kolonneskemaer, der hjælper til at få oversigt over og udfordre de automatiske tanker.

Samfundsvirke

Ud over sit arbejde med CBT har Aaron T. Beck også ydet betydelige bidrag til undersøgelsen af ​​selvmordsforebyggelse og behandling af personlighedsforstyrrelser. Han forsøgte at udvide sin metode fra at handle om psykiske lidelser til også at forstå og håndtere konflikter i forskellige relationer. Det kommer frem i hans bog fra 2000 “Prisoners of Hate: The Cognitive Basis of Anger, Hostility, and Violence”. Det var et forsøg på at afdække de kognitive mekanismer, der indgår i forskellige former for konflikter. Hans tanke er, at de tankestrukturer,, der er til stede i små konflikter (mellem ægtefæller, venner, osv.) er de samme som dem, der er til stede i store konflikter som for eksempel krig.

Aaron T. Becks Forfatterskab

Beck har skrevet en lang række bøger. En af hans tidligste bøger er Cognitive therapy and the emotional disorders. Der er sket meget med terapiformen siden, men den giver et fint indblik i noget af det, der fik Beck skubbet i kognitiv retning. Ud over den har han blandt andet også skrevet:

“Cognitive Therapy of Depression” (1979) – Denne bog fokuserer specifikt på anvendelsen af kognitiv terapi til behandling af depression og er blevet en klassiker inden for feltet.

“Cognitive Therapy and the Emotional Disorders of Children” (1993) – Denne bog fokuserer på brugen af kognitiv terapi til at hjælpe børn med følelsesmæssige problemer og lidelser.

“Prisoners of Hate: The Cognitive Basis of Anger, Hostility, and Violence” (1999) – I denne bog undersøger Beck sammenhængen mellem kognitiv distortion (forvrængede tankeprocesser) og voldelig adfærd. Denne bog er meget interssant fordi Beck her forsøger at udbrede sine indsigter til et mere samfundsmæssigt plan. Han viser, at nogle af de mekanismer, der gør sig gældende i psykiske lidelser gør sig også gældende i voldsudøvelse, både når det handler om partnervold, bandevold og vold mellem nationer i form af krig.

ADRESSE
Ansgarvej 1
3400 Hillerød
TELEFON: 21851173