Angst er en følelse

Angst er en følelse. Men hvad er en følelse? Er det primært noget i hjernen eller i kroppen? Der findes flere forskellige teorier om, hvad følelser er, og hvordan de “virker”. Der synes dog at kunne spores, at der altid er niveauer i følelser: et fysiologisk niveau, hvor bestemte hjernestrukturer er aktive, et psykologisk niveau, hvor der sker en informationsbearbejdning, og et adfærdsmæssigt niveau, hvor der sker en ydre handling. Derefter hører enigheden så op. En af teoriegrupperne er de dimensionnelle teorier.

De opererer med tre dimensioner i en følelse: dens valens, dens styrke og dens overvældethed. På den måde kan man “måle” dimensionerne i følelserne.

Følelsens valens

Med valens mener man, hvorvidt følelsen er negativ eller positiv. Det skal forstås i en social sammenhæng. De negative følelser får os til at fjerne os fra andre mennesker, hvorimod de positive følelser får os tættere på andre mennesker.

Styrke

Det tekniske ord her er “arousal”. Det beskriver, i hvor høj grad følelsen er aktiveret. Det interessante her er, i hvor høj grad følelsen styrer vores tanker og handlinger. Intense følelser vil påvirke vores tænkning og handling anderledes end svage følelser.

Når disse to perspektiver kombineres, få følgende figur:

 

Paul Ekmann har udviklet et atlas over følelser.  Det “atlas”, han har lavet over frygt, er gengivet her til højre. Her kan man se, at følelsen frygt kan variere fra meget svag til meget kraftig. I en meget kraftig form er den “panik”. I mere mild form kan det være “nervøsitet” eller “angst”. Det er begge former for frygt, men styrken er meget forskellig. På samme måde er der forskel på bæven (Trepidation) og rædsel (Horror).

Dette kan hjælpe med at få et overblik over, hvilke følelser man har med at gøre.

Følelser og intensitet

Overvældet

I hvilken grad har følelsen en dominerende karakter? Kan vi styre den, eller er det den, der styrer os? Vi har alle oplevet, at temperamentet løb af med os fx i i en diskussion. Her blev følelsen dominerende frem for vores rationelle argumenter.

Handlinger

Paul Ekman kobler følelser og handlinger. For frygt ser handlingskortet sådan ud:

 

Følelser og tid

Der er flere, der forsøger at klarlægge det tidsmæssige forløb i en følelsesmæssig reaktion. På http://atlasofemotions.org finder man følgende figur. Bemærk, at følelser indgår i et flerledet forløb, der handler om hændelse, konception (fortolkning), fysisk og følelsesmæssige ændringer, og deraf følger så en konstruktiv eller destruktiv handling.

Følelser og deres forløb

Læs mere på angstinfo.dk

Følelseres funktion
Hvor sidder følelserne?
Følelser og mål
Følelseres funktion