OCD – 6 tankemønstre i lidelsen

Ud over de klassiske symptomer på OCD er der også nogle markant tankemønstre hos OCD-ramte. Man kan anskule tankemønstre hos OCD-ramte ud fra forskellige vinkler. For det første kan man se på dem, ud fra en tematisk vinkel. I en amerkansk undersøgelse fandt man otte temaer i de tanker, OCD-ramte havde: [1]https://www.nice.org.uk/guidance/cg31/evidence/full-guideline-194883373

Smitte fra snavs, virus eller væsker
37,8 %
Frygt for at gøre skade (fx ikke at lukke døren sikkert)
26,3 %
Overdreven fokus på orden eller symetri
7,2 %
Religiøse tanker
5,9 %
Seksuelle tanker (fx. frygt for at være pædofil)
5,5 %
Trang til at hamstre eller samle ting
4,8 %
Tanker om vold eller aggression (fx at kvæle ens baby)
4,3 %

Går man lidt bag om de tal, ligger der nogle andre temaer bagved. Ifølge forskergruppen OCCWG (Obsessive Compultive Cogntive Work Group) forekommer nogle tankemønstre hyppigere hos OCD-ramte end andre.

Overdreven ansvarsfølelse i OCD

Overdreven ansvarsfølelse er en hjørnesten i Salkovskis kognitive teori for OCD. Han kalder det for “oppustet ansvarlighed”. Her overvurderes det ansvar, man selv har for at forhindre noget i at ske. Man er overbevist om, at man både har en særlig evne og er forpligtet til at forhindre negative begivenheder. [2]Larsen og Gausbøl, Gentagelser, vaner og tvang  s.19

Det kan for eksempel være:

 • Hvis jeg ikke handler, når jeg kan forudse en fare, er det min skyld, hvis det frygtelige sker
 • At undlade et forhindre en ulykke er for mig lige så slemt som at være årsag til den

For nogle bliver dette element så stort, at man kalder det for “Ansvars-OCD”. Et konkret eksempel er en person, der har den overbevisning, at hun er i stand til at udløse et jordskælv, hvis hun ikke udfører sine ritualer til punkt og prikke. Konsekvensen er, at man kan begynde at handle på forskellig måde, for at undgå, at en frygtet begivenhed sker. På den måde bliver tvangshandlingen logisk og giver en lettelse rent følelsesmæssigt.

Den overdrevne ansvarsfølelse hænger ifølge noget forskning sammen med den manglende evne til at udholde usikkerhed, som nævnes nedenfor. [3]https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19656653/#full-view-affiliation-1

Manglende evne til at udholde usikkerhed

Her har man vanskeligheder med alle former for ambivalens og usikkerhed. Intolerance over for usikkerhed kan defineres som “uvilligheden til at tolerere muligheden af, at en negativ begivenhed må finde sted i fremtiden, uanset hvor lav sandsynligheden er”. En lidt mere præcis definition er “en dispositionskarakteristik, der er et resultat af et sæt negative overbevisninger om usikkerhed og dens implikationer og involverer tendensen til at reagere negativt på et følelsesmæssigt, kognitivt og adfærdsmæssigt niveau på usikre situationer og begivenheder”. Det omtales nogle gange som patologisk tvivl. Bag ved ligger der en overbevisning om, at det er nødvendigt og muligt at sikre sig, at noget negativt ikke vil ske. [4]Larsen og Gausbøl, Gentagelser, vaner og tvang –  s.19

Forskning peger på denne sammenhæng [5]https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0887618521000645, og noget af forskningen peger på, at OCD-klienter med tjekke-trang havde større vanskeligheder med usikkerhed end klienter med andre tvangs-problematikker.  [6]https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12614665/

Denne usikkerhed kan komme til udtryk i forskellige tanker:

 • Jeg skal være helt sikker på mine beslutninger
 • Hvis jeg er i tvivl, har jeg ikke gjort det godt nok

Der er forskning der peger på, at unge med OCD har fordel af, at deres usikkerhed bliver adresseret i behandlingen https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23794925.2022.2051215

Behov for at have kontrol over sine tanker

Ideen om tankekontrol står centralt i mange teorier om OCD. Klienterne forsøger at styre deres tankestrøm på forskellig måde. Nogle oplever også disse tanker i form af bestemte ord, med seksuel, religiøs, eller voldeligt indhold. Fx “død”, “ulykke”, “djævel”, “stikke”. [7]Bates og Grønberg s.165

Bag ved ligger en overbevisning 0m, at kontrol med ens egne tanker både er muligt og nødvendigt.[8]Larsen og Gausbøl, Gentagelser, vaner og tvang – om OCD og OC-spectrumforstyrrelser s.19

Noget af det, klienterne sjældent er opmærksom på, er, at også mennesker uden OCD nogle gange  får mærkværdige tanker. Helt tilbage i 1970’erne lavede man undersøgelser, der viste at 80 % af raske personer fortalte, at de fik nogle af dens slags tanker nu og da. I midten af 80’erne lavede man forsøg, der pegede på det samme.

Typisk sker det med flere forskellige redskaber: distraktion, undertrykkelse, refortolkning. Man kan også finde på at straffe sig selv, fx ved at fortælle sig selv, hvor dum man er.  Noget tyder på, at personer med tvangssymptomer ikke får flere uønskede tanker. når de undertrykker den uønskede tanke, men at de får et voksende ubehag

Dette behov kan komme til udtryk i overbevisninger som:

 • “Jeg ville være et bedre menneske, hvis jeg fik kontrol over mine tanker”
 • “At have tvangstanker betyder, at jeg er ude af kontrol”
 • “Jeg skal hele tiden være opmærksom på mine tanker, så jeg kan kontrollere dem”
 • “Jeg kan få fuldstændig kontrol over mine tanker, hvis jeg prøver hårdt nok”

Overfortolkning af tankernes betydning

Her tror personen, at selve tankernes tilstedeværelse er vigtig:

 • Hvis en tanke dukker op i mit hoved, må den være vigtig
 • At tænke på at jeg gør noget frygteligt, øger sandsynligheden for, at det sker

Med til denne overfortolkning hører, at en del mennesker, der er ramt af lidelsen, ikke deler tankerne med andre, sandsynligvis fordi de finder dem skamfulde. [9]https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0005796700000061

Mens raske mennesker har en evne til at lade tankerne fare, står det anderledes til her. Her bliver man nødt til at reagere på tanken, hvilket kan sætte tvangshandlingen i gang.

Debra Kissen kalder OCD for hjernens frygtnetværk og skriver så: “OCD er hjernens frygtnetværk, der sender en besked om, at noget er galt, og at der skal gøres noget ved det ØJEBLIKKELIGT. OCD rapporterer kun om frygtede konsekvenser, der er vigtige for en person. For eksempel, hvis nogen ikke frygter at spilde vand på gulvet, vil OCD ikke sende den påtrængende tanke “Åh nej, du spildte vand. Du skal rydde op i det STRAKS”. Hun skriver også videre, at det, der holder lidelsen i live, ikke er tankerne, men ens reaktion på tankerne. [10]https://adaa.org/learn-from-us/from-the-experts/blog-posts/consumer/how-take-power-back-intrusive-thought-ocd

Overvurdering af risici

For nogle ramte er risikoforståelsen vendt på hovedet, så det, der normalt anses at have 0,01 % risiko for at ske, nu har en risiko for at ske på 99,9 %. Sammen med denne ombytning er der et stort fokus på konsekvenserne hvis nu det, man frygter, sker. Når det så holdes sammen med den overdrevne ansvarsfølelse, kan det skabe store problemer.[11]https://www.ocduk.org/ocd/understanding-ocd/ For en del knyttes det sammen med en manglede tro på selv at kunne deale med problemet. [12]https://accesscbt.co.uk/thinking-errors-and-cognitive-distortions-in-ocd/

Det betyder, at folk med OCD forsøger at undgå risici. Samtidig har de vanskeligt ved helt at vurdere risikoen realistisk. Forskning peger på, at den manglede realisme også er til stede, selvom man har fået information om risiko for, at noget indtræffer. [13]https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2211364923000635

Krav om perfektionisme

Her forudsætter man en tro på, at der er en perfekt løsning på alle problemer

 • Hvis jeg ikke kan gøre noget perfekt, bør jeg slet ikke gøre det
 • Selv den mindste fejl betyder, at jeg ikke har løst opgaven godt nok.

Man har længe vist, at perfektionisme har spillet en rolle i OCD. Der findes både sunde og usunde former for perfektionisme. Den gode perfektionisme forudsætter samvittighedsfuldhed, målbevidsthed og høje standarder for en selv og for andre. Den usunde form for perfektionisme sætter meget højre forventninger til andre, er meget opsat på kontrol og skaber frygt for at begå fejl. Samtidig er det klart, at perfektionisme i sig selv ikke er OCD. Perfektionisme er et karaktertræk, OCD er en mental lidelse. Samtidig har folk med perfektionistiske træk ikke nødvendigvis problemer med, at de har de tankemønstre.  [14]https://www.choosingtherapy.com/perfectionism-and-ocd/

For OCD-ramte kan perfektionisme have rødder i de tvangstanker, vedkommende har, og det kan også være med til at forøge den tjekkeadfærd, personen har. [15]https://www.verywellmind.com/ocd-and-perfectionism-2510483. Noget forskning peger også på, at tidlig perfektionisme eller intolerance over for usikkerhed kan være forløber for udviklingen af OCD. [16]https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8650182/

Dertil peger nogle på, at der i ODC-lidelsen ligger en form for følelsesmæssig tækning; Her slutter man fra, at man føler noget er farligt, til at det virkelig er farligt.

Disse forskellige tankemønstre bliver taget op i ved behandling af OCD. De følger ofte med samme med de typiske tegn på OCD

Noter[+]

Læs mere
Videoer om OCDLæs om OCD
ADRESSE
Ansgarvej 1
3400 Hillerød
TELEFON: 21851173