Når man taler om angst, støder man på et begreb, der kaldes for sikkerhedsadfærd. Sammen med det bruges begrebet undgåelsesadfærd. Begreberne dækker over forskellige former for adfærd, hvor vi forsøger at slippe for angstfølelsen. Undgåelse handler om, at man undgår det, der vækker angsten hos en. Sikkerhedsadfærd handler om, at man forsøger at sikre sig mod, at det, man er bange for, kommer til at ske.

En præcis måde at beskrive det på er, at sikkerhedsadfærd er handlinger, man gør for at undgå, flygte fra eller minimere ulykker, man tror vil ske. Når man gør det, mindskes også den følelsesmæssige stress.

Et eksempel er, at man lidt af social angst, og derfor afslår en invitation til fx en fest. Tanken om at skulle til fest vækker angsten, og for at slippe for angsten takker man nej til invitationen1)http://hansreitzel.dk/Psykologi/Kognitiv-terapi/~/media/F01376968C5C4D3DB040FB56F297701B.ashx kan man finde en række skemaer som man bruger i kognitiv terapi. Skema 60 handler om sikkerhedsadfærd i sociale  situationer 

Eksempler på sikkerhedsadfærd2)Det følgende kommer fra https://labs.la.utexas.edu/telch/files/2015/08/Safety-Behavior-Handout-latest-8.1.15-1.pdf

Man kan se en sammenhæng mellem angstformer, trusselsoplevelse og sikkerhedsadfærd.

Angstform Opfattet trussel Sikkerhedsadfærd
Frygt for at tale offentligt Ryster foran en forsamling Holder fast ved podiet, indtager betablokkere inden
PTSD Bliver angrebet når jeg går ned af gaden Undgår at gå ud om aftenen, Bærer våben
OCD Bange for bakterier Vasker hænder alt for ofte
Speficik fobi: Fx for hunde Jeg vil blive bidt af hunden Beder hundeejeren holde sig væk, bære beskyttende tøj,

 

 

Hæmmer aflæring af angst

Brugen af sikkerhedsadfærd ser ud til at hæmme mulighederne for at lære at håndtere angsten. Det er der flere grunde til:

For det første kommunikerer adfærden til en selv, at der er fare på færde. Når jeg fx  går tilbage tredje eller fjerde gang for at tjekke om komfuret er slukket, så bekræfter jeg mig selv i at det er en farlig situation fordi jeg nok har glemt det.

For det andet flytter det fokus til det truende. Når jeg forsøger at sikre mig mod angsten, så kommer “det farlige” inden for mit synsfelt.

Endelig flytter det fokus fra det, man kalder for afkræftende information. Når jeg udfører sikkerhedsadfærd, så får jeg ikke mulighed for at afkræfte det farlige.

Der er forskning der tyder på, at denne slags adfærd forøger angsten frem for at hæmme den. Det giver god mening, når der indbygget i adfærden ligger en implicit kommunikation af, at situationen er farlig.

Dette illustreres meget  fint af denne lille video om den onde cirkel:

Noter[+]