Diagnosekriterier for PTSD

PTSD står for Posttraumatisk Stresslidelse. Det er en type psykisk lidelse, der kan udvikle sig hos nogle mennesker efter at have været udsat for eller været vidne til en traumatisk begivenhed. Traumatiske begivenheder, der kan udløse PTSD, inkluderer krig, voldelige overfald, seksuelt overgreb, alvorlige ulykker, naturkatastrofer og andre livstruende situationer. PTSD kan have en betydelig indvirkning på en persons liv, forstyrre dagligdags funktioner og forstyrre personlige relationer og arbejdsevne.

De officielle diagnosekriterier for PTSD er:

Personen har været udsat for en begivenhed, hvor følgende var til stede


 1. Personen oplevede, var vidne til eller blev konfronteret med en eller flere begivenheder, der var forbundet med faktisk eller truende død, alvorlig beskadigelse eller trussel mod ens egen eller andres fysiske integritet.
 2. Personenes reaktion omfattede frygt, hjælpeløshed eller rædsel (kan komme anderledes til udtryk hos børn).

Den traumatiske begivenhed genopleves vedvarende på en eller flere af følgende måder:


 1. Tilbagevendende og påtrængende ubehagelige erindringer om begivenheder enten i forestillingbilleder, tanker eller oplevelser. Hos børn kan det forekomme i lege.
 2. Gentagne ubehagelige drømme om begivenheden. Hos børn kan det være skræmmende drømme  uden genkendeligt indhold.
 3. Adfærd eller følelser, som om den traumatiske begivenhed fandt sted på ny (er forbundet med en følelse af at genopleve hændelsen, illusionen, hallucinationer og dissociative flashback-episoder, inklusive sådanne, der kan finde sted, når man lige er vågnet eller er beruset).
 4. Intenst psykisk ubehag ved udsættelse for indre eller ydre begivenheder, der symboliserer eller minder om aspekter ved den traumatiske begivenhed.
 5. Fysiologisk reaktivitet ved udsættelse for indre eller ydre begivenheder, der symboliserer eller minder om aspekter ved den traumatiske begivenhed.


Vedvarende undgåelse af stimuli forbundet med traumet og afstumpning eller svækket følsomhed (ikke til stede før traumet) som angivet ved tre (eller flere) af de følgende:


 1. Bestræbelser på at undgå tanker, følelser eller samtaler forbundet med traumet
 2. Bestræbelser på at undgå aktivitet, steder eller mennesker, der vækker erindringer om traumet
 3. Manglede evne til at genkalde et vigtigt aspekt ved traumet
 4. Tydeligt indskrænket interesse for eller deltagelse i betydningsfulde aktiviteter
 5. Følelse af afsondrethed eller tilbagetrækning fra andre
 6. Indskrænket følelsesregister (fx ude af stand til at have kærlige følelser)
 7. Følelse af manglede fremtidsudsigter (forventer fx ikke at få en karriere, ægteskab, børn eller normal levetid)


Vedvarende symptomer på forhøjet alamberedskab (ikke til stede før traumet) som angivet ved to (eller flere) af følgende


 1. Ind- eller gennemsovningsbesvær
 2. Irritabilitet eller vredesudbrud
 3. Koncentrationsbesvær
 4. Hypervigilitet
 5. Forstærket startle-respons


ADRESSE
Ansgarvej 1
3400 Hillerød
TELEFON: 21851173