Fortrængning

Her kan du læse om

Fortrængning består i, at tankeindhold og/eller en dertil forbundet følelse bliver udelukket af bevidstheden. Freud, der opdagede denne mekanisme forstod den menneskelige bevidsthed som et isbjerg. Noget var over vandet og bevidst, mens andet var under vandet og ubevist.

Op gennem 1990erne opstod der en voldsom debat om begrebet. I nogle sammenhænge omtales debatten som “memory wars”. Udfordringen var en tendens at mange behandlere så angst og andre lidelsers som symptomer på undertrykkelse af minder om misbrug. Det første til at en del patienter opdagede hvad man antog for at være minder om typisk seksuelt misbrug. Udfordringen er at finde ud af, hvorvidt disse minder var noget der var sket, eller noget hjernen havde skabt ud af ingenting. [1]https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1745691619862306

Begrebet har fået kritik fra blandt andet hukommelsesforskere, fordi en del data viser, at man rent faktisk godt kan huske centrale dele af et traume. Udfordringen er også, at hvis man forsøger at hente fortrængte erindringer frem hos andre, kan man komme til at plante falske minder, om noget der ikke har fundet sted.

I slutningen af 90’erne begyndte man  i psykiatriske sammenhænge at fraråde at bruge fortrængning i terapeutisk sammenhæng. [2]https://videnskab.dk/krop-sundhed/professor-man-fortraenger-ikke-overgreb

Noter[+]
Angstinfo

Angstinfo