Anna Freud - Vigtige personer i psykologiens historie

Anna Freud
Anna Freud
1895 - 1982

Anna Freud blev født i Wien i 1895 som den yngste datter af Sigmund Freud, grundlæggeren af ​​psykoanalyse. På trods af at hun voksede op i skyggen af ​​sin berømte far, kom Anna Freud til at give et selvstændigt bidrag inden for feltet. Hun kom sammen med familien til Paris i 1938 på grund af nazismen, og derfra videre til England.

Anna Freuds arbejde

Anna Freuds arbejde med børnepsykoanalyse var banebrydende, og hun var en af ​​de første analytikere, der fokuserede specifikt på børn. Hun mente, at børns følelsesmæssige udvikling var central for deres generelle velbefindende, og at forståelse af børns indre liv var afgørende for at hjælpe dem. Et af hendes mest betydningsfulde bidrag til feltet var udviklingen af ​​legeterapi, en teknik, der involverer at observere børn, mens de leger, og fortolke deres adfærd. Gennem denne tilgang var Anna i stand til at få indsigt i børns sinds indre virkemåde og hjælpe dem med at arbejde gennem følelsesmæssige problemer.

Anna udviklede også andre teknikker til at arbejde med børn, herunder brugen af ​​observation og fortolkning. Hun mente, at børns adfærd kunne afsløre vigtig indsigt i deres følelsesmæssige tilstande, og hun brugte denne viden til at hjælpe dem med at komme igennem deres problemer. Annas arbejde var særligt vigtigt inden for børnepsykoanalyse, da det var med til at fastslå vigtigheden af ​​at forstå børns følelsesmæssige udvikling og de unikke udfordringer, som børn står over for.

I forbindelse med anden verdenskrig flygtede en del psykoanalytikere – herunder Sigmund Freud, Anna Freud og Melanie Klein – til London. [1] Se: https://psychoanalysis.org.uk/who-we-are/100-years-of-history

Hun kom også med i British Psychoanalytical Society, som blev grundlagt i 1913, hvor blandt andre Melanie Klein og Donald Winnicott var med i en periode. I den sammenhæng kom hun til at stå i kontrast til John Bowlby, som udviklede tilknytningsteorien og Klein.

I 1936 udgav hun bogen “The Ego and the Mechanism of Defence”, som er en af de første samlede beskrivelser af forsvarsmekanismerne.

Anna Freuds center

I 1947 etablerede Anna Freud Hampstead Child Therapy Course and Clinic, som gav træning og behandling til børn og unge. Klinikken var en af ​​de første af sin slags og var med til at etablere børnepsykoanalyse som et legitimt fagområde. I dag fortsætter klinikken med at give undervisning og behandling til børn og unge, og hendes arbejde lever videre gennem arbejdet hos klinikkens medarbejdere og studerende.

Anna arbejdede meget med børnepsykoanalyse, og hendes bøger og artikler har haft stor indflydelse. Ud over sit arbejde med legeterapi og observation udforskede hun også, hvordan traumer påvirkede børns følelsesmæssige udvikling og terapeutens rolle i den terapeutiske proces. Hendes indsigt i børns følelsesliv har været med til at forme børnepsykoanalysefeltet og er fortsat relevant i dag.

 

Anna Freuds betydning

Anna Freuds indflydelse på psykoanalysefeltet kan ikke overvurderes. Hendes arbejde inden for børnepsykoanalyse var med til at fastslå vigtigheden af ​​at forstå børns følelsesmæssige udvikling, og hendes teknikker til at arbejde med børn bliver fortsat brugt i dag. Hendes arv omfatter også etableringen af ​​Hampstead Child Therapy Course and Clinic, som har givet uddannelse og behandling til generationer af terapeuter.

Annas arbejde har haft en varig indvirkning på psykoanalyseområdet, og hendes indsigt i følelseslivet hos børn er fortsat relevante i dag. Hendes arv som banebrydende psykoanalytiker er et vidnesbyrd om hendes dedikation og passion for at hjælpe børn, og hendes bidrag til feltet vil blive husket i generationer fremover.

Anna Freud var en bemærkelsesværdig skikkelse inden for psykoanalyse. Hendes banebrydende arbejde inden for børnepsykoanalyse var med til at fastslå vigtigheden af ​​at forstå børns følelsesmæssige udvikling, og hendes teknikker til at arbejde med børn bliver fortsat brugt i dag. Hendes arv omfatter etableringen af ​​Hampstead Child Therapy Course and Clinic, som har leveret træning og behandling til generationer af terapeuter. Annas bidrag til psykoanalyseområdet vil blive husket i generationer fremover, og hendes arv som en banebrydende psykoanalytiker er et vidnesbyrd om hendes dedikation og passion for at hjælpe børn.

Derudover har hun også være med til at uddybe sin fars tanker og teorier om forsvarsmekanismerne.

Børnepsykoanalyse

Børnepsykoanalyse er et underområde af psykoanalyse grundlagt af Anna Freud, som bruger Sigmund Freuds arbejde med modifikationer rettet mod børns behov. Det er en specialiseret tilgang til at arbejde med børn, unge og deres familier, som involverer mentale sundhedsprofessionelle med avancerede grader og omfattende træning i at forstå børns udvikling, og hvordan et barns eller en unges sind fungerer.

Børnepsykoanalyse er vokset til en velkendt terapeutisk teknik for børn og unge, understøttet af en udviklende empirisk litteratur, der demonstrerer dens effektivitet til at behandle dem. Konsultation med en børne- og ungdomsanalytiker kan hjælpe med at afgøre, om denne behandlingsform vil være bedst egnet til et barns unikke behov.

Under anden verdenskrig var Anna Freud med til at oprette tre børneinstitutioner – The Hampstead Nurseries – hvor man tog sig af krigsramte børn. Samtidig brugte hun disse institutioner til at bedrive forskning. Hun opdagede blandt andet, at børnene brugte leg til at bearbejde oplevelser fra bombardementer af London. Freud tolkede dem som en måde, hvorpå børnene kunne afreagere og få en følelsesmæssig lettelse efter begivenhederne.[2]https://tidsskriftetbarn.no/index.php/barn/article/download/4888/7533/46873

Freud og forsvarsmekanismerne

Anna Freud beskrev en række forskellige forsvarsmekanismer, som kan hjælpe med at beskytte mennesker mod psykologisk smerte og ubehagelige følelser.

Anna Freud mente, at forsvarsmekanismer kan være nyttige for at beskytte mod følelsesmæssig smerte og stress, men de kan også blive skadelige, hvis de bruges for ofte eller i ekstreme tilfælde. Hun mente, at psykoanalyse kunne hjælpe mennesker med at identificere deres egne forsvarsmekanismer og arbejde med dem for at opnå en mere afbalanceret og sund psykologisk tilstand.

I dag drives en del af hendes arbejde videre ved Anna Freud center i London.

Noter[+]

ADRESSE
Ansgarvej 1
3400 Hillerød
TELEFON: 21851173