Kognitiv terapi – 3 historiske faser

Udviklingen inden for kognitiv terapi falder groft sagt i tre faser[1]Det følgende tager udgangspunkt i Kåver Kognitiv adfærdsterapi.

Første fase i  kognitiv terapi

Den første fase havde fokus på adfærd. Skinner var en af de centrale personer fra USA. Her står belønningen centralt. Den store forskel i forhold til den anden fase var, at klienternes tanker og følelser ikke havde den store værdi. Terapien gik ud på, at klienten lærer ikke længere at reagere voldsomt på det, der tidligere blev sat i forbindelse med frygt.

Anden fase

Anden fase opstod i 70’erne. Skinners model var – indså man – for simpel. Man blev nødt til at inddrage tankerne i forståelsen af menneskelig adfærd, og det banede vejen for den kognitive psykologi. De store afgørende navne her var Aaron T. Beck og Albert Ellis.

 

Albert Ellis

Albert Ellis var blandt de føste til at udvikle terapiformen. Den hentde inspiration tilbage fra antikken, og er belvet kaldt for Rationel emotionel adfærdsterapi.[2]Forkortet REBT for det engelske Rational emotive behavior therapy

Aron T. Beck

En del af Becks opdagelser, der førte til hans teoridannelse, beskriver han i den meget spændende bog Cognitive Therapy and the Emotional Disorders, hvor han stiller sig kritisk til de mere klassiske teorier: den psykoanalytiske og den behavioristiske.
En af hans store opdagelser var, at der mellem en “Begivenhed” og en “Følelse” var en tanke, der blev forklaringen til sammenhængen mellem begivenheden og følelsen. Denne tanke var til stede, men klienten var ikke opmærksom på den, og hos den depressive var disse tanker negative i deres indhold.

Beck opdagede endvidere, at disse tanker faldt i tre kategorier: Tanken om selvet, tanker om omverdenen og tanker om fremtiden [3]Se https://www.beckinstitute.org/about-beck/our-history/history-of-cognitive-therapy/. Læs mere om sammenhængen mellem følelser og tanker hér.. Disse tanker, mente Beck var ofte automatiske og negative, hvorfor han kaldte dem for negative automatiske tanker.

På det tidspunkt, hvor Beck skrev, var ideen om, at der mellem en begivenhed og en følelsesmæssig respons lå en tanke, ikke alment accepteret. Mod det skriver Beck, at “Det er vanskeligt at forstå, hvordan en person kan reagere følelsesmæssigt på en begivenhed, før han har opfattet dens natur”[4]Beck Cognitve therapy and the emotional disorders 29.

Tredje fase

Tredje fase kommer i 90’erne. Her blandes kognitiv tænkning og en del andre videnskaber og filosofier. Samtidig åbnes der for mere filosofiske og eksistentielle spørgsmål. Samtidig har fasen også været præget af en videreudvikling af de kognitive terapier til at nå andre problemstillinger. Den dialektiske adfærdsterapi vokser frem og udvikles til at nå blandt andet selvskadere. I dag bruges kognitiv terapi i behandlingen af de fleste psykiatriske lidelser.  Seneste udvikling er findes i den metakognitiv terapi.

Noter[+]

ADRESSE
Ansgarvej 1
3400 Hillerød
TELEFON: 21851173