Hvorfor får vi angst?

Hvorfor får vi angst? Og hvorfor får nogle angst, mens andre ikke gør det? Få at få en ide om det, må vi se lidt på ”angstens kilder” 1) Det følgende baserer sig på kapitel 1 i Hougaard, Rosenberg og Nielsen Angst og Angstbehandling. 

Grundene til, at vi udvikler angst, kan deles i tre hovedkategorier: Kognitive årsager, årsager i situationen og prædisponerende faktorer. De to første grupper er med til at påvirke den ”trusselsvurdering”, der fører til angst, og den sidste er med til at påvirke angstens udtryk.

 

Kognitive faktorer

Ordet ”kognitiv” beskriver i denne sammenhæng de tanker, vi gør os. De kognitive faktorer falder i to grupper. Den ene handler om, at vi opfatter noget, vi møder, som farligt.  Den anden gruppe handler om, at vi gør os forskellige tanker om det, vi møder.

Når vi opfatter noget som farligt er angsten på vej. Her ser der ud til at være en selvforstærkende mekanisme; Forskellige forsøg peger på, at folk med angst syntes at være mere tilbøjelige til at være opmærksomme på ”trusler” i deres omverden.

I en kognitiv model af angst omtales den anden gruppe ofte som ”automatiske tanker”. Det er de tanker, vi gør os, i en given situation, og som kan være med til at fremme eller formindske følelsen af angst (Se mere på siden om tanker).

 

Årsager i situationen

I den situation, vi står i, er der nogle situationelle faktorer, der er med til at fremkalde angst. En stor del af disse angstreaktioner er ikke rationelle (Jeg bliver bange, når jeg ser en edderkop, jeg får angst, når jeg ser en hund). De irrationelle angstreaktioner har typisk rødder tilbage i vores historie og for at forstå dem, må man til at forstå sin historie.

Årsager før situationen

Igennem vores liv oplever vi mange ting. Disse livserfaringer er med til at danne vores forståelse af os selv og den verden, vi lever i, og den forståelsesramme kan blive en kilde til angst. I en kognitiv model kaldes det for ”Skemaer”: Skemaer om verden, skemaer om os selv, og skemaer om fremtiden.

Dertil kommer hele den biologiske side af angsten; De er med til at bestemme styrken af angstreaktionen.  De handler dels om arv, men det handler også om, at der er centre i hjernen, som bliver mere følsomme over for angst, hvis man tidligt i livet hyppigt har oplevet angst.

Noter[+]