En hjørnesten i den kognitive forståelse af angst er de automatiske tanker. Aron T Beck, som er en af grundlæggerne af denne retning, opdagede, at der hos hans patienter var en række tanker, som patienterne ikke var opmærksomme på, men som alligevel påvirkende deres bevidsthed. De tanker kaldte han for automatiske tanker.1) Det følgende er hentet fra Oestrich Tankens kraft.

Karaktertræk for automatiske tanker

Oestrich peger på, at tankerne (i den sygelige form) har følgende karaktertræk:

  • De kommer som lyn fra en klar himmel
  • De er forbundet med intense følelser
  • De bygger på forstyrrede logik, men har høj sandhedsværdi for klienten
  • De hindrer klienten i at få kontrol over situationen
  • Jo mere “sand” den automatiske tanke er, jo mere stiger angsten

Automatiske tanker og katastrofetanker

De destruktive tanker kaldes nogle gange for katastrofetanker. Navnet hænger sammen med, at de ofte er forbundet med en trussel eller en fare. Typisk forudses en katastrofe, som endnu ikke er indtrådt, og typisk vil katastrofen slet ikke indtræffe.

Automatiske tanker og de forskellige psykiske lidelser

Det interessante er så, at Oestrich peger på, at forskellige typer af “automatiske tanker” knytter sig til forskellige psykiske lidelser. Her er nogle eksempler: 2)Det følgende er hentet fra Oestrich Tankens kraft s.79

Depression følges af tanker, der handler om “Der vil ske noget forfærdeligt-skemaer”
Angst følges af tanker, der handler om, at noget er farligt
Fobier er også en angstlidelse og har fareskemaer knyttet til en bestemt situation
Panik har fare-skemaer, der er  knyttet til kropslige og fysiske reaktioner
OCD har påtrængende farlige tanker
Hypokondri har fare-skema knyttet til helbredet

Typer af automatiske tanker

Der er kognitive terapeuter, som har kategoriseret de forskellige typer af tænkning, der er typiske for forskellige psykiske problemer:

1. Alt-eller-intet tænkning
2. Overgeneralisering
3. Mentalt filter
4. Diskvalifikation af det positive
5. Dragning af forhastede konklusioner
6. Maksimering & minimering (Katastrofetænkning)
7. Emotionel ræsonneren
8. Skulle og burde
9. Etikettering
10. Personalisering

Læs mere på angstinfo.dk

Sæt tankerne i skema
Sæt angsten i skema

Noter[+]