Diagnosekriterier for Enkeltfobi

Enkeltfobier er en type angstlidelse, der involverer en intens frygt eller ubehag i forhold til specifikke genstande, situationer eller aktiviteter. Disse fobier er begrænset til en enkelt stimulus og fører til en uforholdsmæssig reaktion, der kan forstyrre en persons daglige liv og funktion. Fobier kan udvikle sig tidligt i livet og fortsætte gennem hele voksenlivet, hvis de ikke behandles.

De officielle diagnosekriterier for Enkeltfobi er:

Generelt


(1) frygt for objekter eller situationer, andre end ved agorafobi og social fobi eller
(2) undgåelse af sådanne objekter eller situationer.


Symptomer


2 angstsymptomer ved udsættelse for sådanne objekter eller situationer, som ved F40.0, heraf mindst et autonomt.Gene


Betydelig gene fra angst eller undgåelsesadfærd.Erkendelse


Erkendelse af, at angst eller undgåelse er overdreven eller urimelig.Begrænsning


Symptomerne begrænset til frygtede situationer eller tanken herom.Andre årsager kan udelukkes


Psykotiske lidelser og organisk ætiologi udelukkes.ADRESSE
Ansgarvej 1
3400 Hillerød
TELEFON: 21851173