OCD er en angsttilstand

OCD står for Obsessive Compulsive Disorder, som betegnes som en angsttilstand [1]Til det følgende se: De Silva & Rachman Tvungstanker og tvangshandlinger. Fakta om obsessive-kompulsive tilstande og Bartes og Grönberg Om og om og om igen . Angsttilstanden giver sig udtryk i enten tvangshandlinger eller tvangstanker. På verdensplan er det den fjerde almindeligste psykiatriske diagnose.

OCD-Definitioner

Tvangstanker er “stadig tilbagevendende, vedholdende idéer, tanker, forestillingsbilleder eller tilskyndelser, som trænger sig på eller invaderer bevidstheden”. De fremkaldes ikke frivilligt, men opleves som noget, der trænger sig på i bevidstheden.

Tvangshandlinger er gentagne, målbevidste former for adfærd, som bliver udført på baggrund af en stærk tvangspræget tilskyndelse hertil, og de udføres efter bestemte regler eller på en stereotyp måde. Tvangshandlingerne formål er at mindske de negative følelser, som tvangstankerne har fremkaldt. Tvangshandlingerne kan deles op i to grupper: De, der er synlige for andre, og de, der er usynlige for andre.

Funktionen

Handlinger, der er udtryk for OCD, kan objektivt set virke ulogiske. Hvis man har en OCD-adfærd, der indeholder angsten for at komme til skade, tjekker man alt muligt for at undgå det – eller at andre skal undgå det. Man kan fx tjekke veje og legepladser for alle mulige skarpe genstande, så børnene ikke kommer til skade. Man hopper på kloakdækslet for at sikre sig, at det ligger fast [2]Eksemplet er taget fra Bates og Grönberg Om og om og om igen, s.26. Man kan finde en bogomtale af den hos socialpædagogernes vidensbank .

Dårlige vaner er ikke OCD

De fleste kender til at have dårlige vaner. Det er ikke det samme som tvangshandlinger. Forskellen mellem en dårlig vane – fx at rode sig i håret, pille sig i næsen – og OCD er, at tvangshandlinger udføres med henblik på et bestemt mål [3]Til det følgende se: De Silva & Rachman Tvungstanker og tvangshandlinger. Fakta om obsessive-kompulsive tilstande s.20.

 

Angst

Er OCD en angstlidelse? I det amerikanske diagnosesystem er det klassificeret som en angstlidelse. I det europæiske diagnosesystem er OCD en særskilt lidelse. De fleste patienter oplever angst, når de prøver at modsætte sig udførelsen af ritualer, men ikke alle. Desuden er der nogle forskelle imellem dem [4]Thomsen (Red.) OCD hos børn og unge s.45 , idet der er forskellig debutalder og manglende respons på angstdæmpende medicin. Omvendt er der andre, der direkte kalder det en angstlidelse. Det samme gælder hos Esben Hougaard i Kognitiv behandling af panikangst og Socialfobi [5]Kognitiv behandling af panikangst og Socialfobi s.44.

 

Angelica Schou-Petersen fortæller på denne video om, hvordan det kan opleves at leve med sygdommen

 

Links

OCD-foreningen har lavet “10 gode råd mod OCD”.

Læs mere
Mere om OCD
ADRESSE
Ansgarvej 1
3400 Hillerød
TELEFON: 21851173