Styr dine følelser – men hvordan?

Vi oplever alle følelser, og bevist eller ubevist forsøger vi at håndtere dem [1] Det følgende baserer sig på http://www.selfinjury.bctr.cornell.edu/perch/resources/what-is-emotion-regulationsinfo-brief.pdf. Et fagligt udtryk for den process er regulering af følelser. James Gross har defineret følelsesregulering som “De processer, ved hvilke, individer påvirker, hvilke følelser de har, hvornår de har dem, hvordan de oplever dem, og hvordan de udtrykker dem” [2] Se June Gubers video om følelsesregulering Følelser har i en vis forstand sit udgangspunkt i hjernen, hvilket kan være med til at sætte perspektiv på følelserne.

Strategier til at regulere følelser

De stategier, vi bruger for at håndtere følelser, kan være positive, men de kan også være negative.

Negative strategier til at regulere følelser

En klassisk måde at håndtere negative følelser på er alkohol eller stoffer. Når man drikker eller indtager stoffer, forminskes eller forsvinder de negative følelser helt.  Det har fået nogle til at kalde forbrug af stoffer for selvmedicinering.

En anden klassisk måde er selvskade. Her forsøger man at håndtere sine følelser ved at skade sig selv. Selvskade er en forsvarsmekanisme, som beskytter en mod overvældende og truende psykiske smerter.

Et tredje eksempel er at være undgående eller tilbagetrækning, hvor man undgår situationer, der er følelsesmæssige vanskelige, eller man trækker sig tilbage fra dem, når man befinder sig i dem.

Positive strategier

På samme måde, som der er negative måder at håndtere følelser på, findes der også positive måder.  Det følgende er tre eksempler:

At tale med en ven kan være en måde at håndtere en negativ følelse på. Her kan man få tænkt højt og måske også få nyt input til, hvordan kan takle situationen.

At blive opmærksom på de negative tanker, der opstår i forbindelse med de negative følelser.

At dyrke motion kan ligeledes være en måde at håndtere negative følelser på. Motion hjælper af forskellige grunde hjernen til at håndtere negative følelser bedre.

Udfordringen af de negative følelser

Et første skridt til at møde de negative følelser i et forsøg på at lære at håndtere dem er at stille sig selv en række spørsgmål:

  • Hvilke specifikke tanker udløser de mest negative følelser hos mig?
  • Hvilke følelser er vanskeligst for mig at tolerere?
  • Hvilke følelser er lettest for mig at håndtere?
  • Hvilken adfærd bruger jeg til at skrue ned for følelserne?
  • Hvor godt virker denne adfærd på kort og lang sigt?
  • Hvilke underliggende tanker ligger der om mig selv og andre i den måde, jeg handler på?

 

Noter[+]

ADRESSE
Ansgarvej 1
3400 Hillerød
TELEFON: 21851173