At navigere fornuftigt

I bogen Lyt til dine følelser  behandler Anna Kåver temaet om menneskers følelser. Et af kapitlerne hedder “At navigere fornuftigt i følelsesvindende”, hvor hun giver nogle råd i mødet med ens følelser – her er nogle af dem.

 

Iagttag dine følelser

Dette er forudsætningen for at kunne navigere i vores følelser. Det handler om at rette opmærksomheden mod følelserne for at udforske dem. At iagttage følelser kræver øvelse. Det kan sammenlignes med en prokjetør, der bliver sat mod et bestemt sted, der skal oplyses. Når man har gjort det, er næste opgave at “artsbestemme” følelsen: Hvad er det jeg føler? Dernæst kam man begynde at reflektere over, hvorfor den følelse er kommet netop nu.

Er det en ydre begivenhed eller en indre faktor, der har udløst den? En ydre faktor kunne være en bilkø, en sang, et møde med en person eller noget andet. En indre faktor kunne være en forventning om noget, man snart skal opleve, minder fra fortiden, fantasier om, at man kommer til at dumme sig i en given situation.

Tre navigationsstrategier

Dernæst peger Kåver på tre strategier for at komme videre. Det første er at acceptere det, man føler, og bare være i følelsen. Det andet er at forsøge at ændre følelsen. Det tredje spor er både at acceptere og ændre følelsen. Det sidste betyder, at man på den ene side accepterer, at det nu en gang er sådan, man føler. Det næste er, at man forsøger at påvirke følelsen. Både at acceptere og påvirke en følelse kunne være at gøre noget, som man er bange for at gøre. Kåver nævner eksemplet med at flyve: Hun var i en periode bange for at flyve. Hun reagerede ved at analysere følelsen og kom frem til, at hun måtte leve med den: Altså både være bange og vælge at flyve.

Tillad dig at mærke følelserne

Meget ofte forløber forholdet mellem ens tanker, følelser og handlinger uproblematisk. Men nogle gange sker der noget, der skaber ubehag. Her peger Kåver på, at man må give sig lov til at mærke, hvad det er, man føler. Her er udfordringen at det tør man ikke altid. Et redskab til at lade følelserne komme til er vejrtrækningsøvelser. Her handler det ikke om at fjerne følelserne, men at lade dem være der, som de er.

Endnu et redskab er at udsætte sig bevist for vanskelige følelser. Hvis man er bange for diskussioner, så prøv at opsøge dem. Hvis du føler ubehag ved at gå alene i biografen, så gør det og mærk, hvordan det føles, og hvordan denne følelse kan ændre sig undervejs.

Ændre følelserne

Man kan ændre sine følelser. En måde at gøre det på er at handle modsat af følelsen. Hvis man er bange, går man i skjul, hvis man er vred, angriber man. Udfordringen hér er at gøre det modsatte af, hvad følelsen vil have en til. Når man er bange, skal man gå frem og mød det, man er bange for. Hvis man er vred, skal man være anstændig frem for at angribe. Når man er ked af det, skal man aktivere sig selv med noget, der kan få glæde og energi ind i livet.

Mindsk din sårbarhed

Man kan faktisk gør noget, der gør det vanskeligere for en at blive trukket ned i følelsernes storme. Kåver peger på en række ting, der kan påvirke ens følelsesmæssige sårbarhed. Blandt dem er forholdet til koffein og mad. Koffein kan føre til væskemangel, fejlernæring og ubalance i blodsukkerniveauet. Det vanskeliggør fuld funktionalitet mentalt og fysisk. Derfor kan det være godt at skære ned på koffeinmænderne

Et andet aspekt er mad: En del mennesker styrer følelser gennem mad – de bruger det som beroligende medicin og bliver overvægtige.l Andre forsøger at styre deres følelser ved slankekure – hvilket ikke løser emotionelle problemer. Derfor er det vigtigt at finde balancen – hverken for meget eller for lidt.

En måde at ændre sine følelser på er også at analysere dem.

Læs mere på angstinfo.dk

Regulering af følelser
Følelser og mål
At skelne forskellige følelser
Hvad er en følelse?
Hvor sidder følelserne?