Irvin Yalom - Vigtige personer i psykologiens historie

Irvin D. Yalom
Irvin Yalom
-

Irvin Yalom er en berømt psykiater og forfatter, der har viet sit liv til at studere og forstå angst. Hans værker har været medvirkende til at hjælpe mennesker med at klare forskellige former for angst og finde mening og formål med deres liv. I dette essay vil vi udforske Yaloms syn på angst, og hvordan han mener, man kan overvinde den. Yalom har hentet inspiration flere steder fra. Viktor Frankl og Søren Kierkegaard er to af inspirationskilderne.

En lidt mindre kendt inspirationskilde er amerikaneren Rollo May (1909-1994). Han var uddannet både inden for filosofi, litteratur, teologi og psykologi. En hovedtanke for ham var, at menneskets søgen efter mening var centralt for individet, og han pegede på de eksistentielle udfordringer, som man også finder hos Yalom: frygt, død, isolation og meningsløshed.[1]I Mays tankegang spiller friheden også en stor rolle, hvilket også gælder for Yalom. Angsten står helt centralt for May. May problematiserer, at der har været en understregning af, at et god liv … Continue reading

Angsten, døden og livet

Yalom mener, at angst er en universel menneskelig oplevelse, og at den opstår fra vores medfødte frygt for døden. Ifølge ham er angst ikke en lidelse, der skal helbredes, men derimod en grundlæggende del af den menneskelige tilstand. Han argumenterer for, at angst kan være en positiv kraft i ens liv, da det kan motivere til at opsøge nye oplevelser og tage risici.

I sin bog “Staring at the Sun” udforsker Yalom den eksistentielle angst, der opstår fra bevidstheden om ens egen dødelighed. Han foreslår, at frygten for døden er den ultimative kilde til angst, og at det er det, der driver til at søge mening og formål med livet. Yalom mener, at ved at konfrontere ens dødelighed og acceptere dødens uundgåelighed, kan man lære at leve mere fuldt ud i nuet.

Yalom understreger også vigtigheden af ​​at udvikle en følelse af mening og formål med livet som en måde at bekæmpe angst på. Han foreslår, at mennesker, der har en stærk følelse af formål, er bedre rustet til at håndtere livets udfordringer og usikkerheder. Yalom mener, at det at finde mening med livet ikke er noget, der kan opnås gennem eksterne faktorer som rigdom eller status, men snarere gennem en dyb forståelse af sig selv og sine værdier.

Ifølge Yalom kan man udvikle en bevidsthed om formål ved hjælp af ​​eksistentiel psykoterapi. Denne type terapi fokuserer på at hjælpe individer med at forstå deres egen frygt og angst og udvikle en følelse af mening i livet. Yalom opfordrer også folk til at deltage i aktiviteter, der giver dem en følelse af formål, såsom frivilligt arbejde eller at dyrke en hobby.

Ud over at udvikle en følelse af formål, foreslår Yalom, at mindfulness kan være et effektivt værktøj til at håndtere angst. Mindfulness går ud på at være fuldt ud til stede i nuet og acceptere sine tanker og følelser uden at dømme. Yalom mener, at mindfulness kan hjælpe folk til at blive mere bevidste om deres angst og lære at håndtere den mere effektivt.

Yalom understreger også vigtigheden af ​​social støtte til at håndtere angst. Han foreslår, at det at have et stærkt støttenetværk af venner og familie kan hjælpe folk med at klare stressende situationer og reducere følelsen af ​​angst. Yalom opfordrer folk til at række ud til andre for at få hjælp og støtte, når de føler sig overvældet.

Irvin Yalom  har vist, at angst er en grundlæggende del af den menneskelige tilstand, og at den kan håndteres effektivt gennem forskellige teknikker såsom mindfulness, eksistentiel psykoterapi og social støtte. Yaloms vægt på at udvikle en følelse af mening og formål med livet som en måde at bekæmpe angst på er særligt bemærkelsesværdig, da den tilbyder individer en måde at finde tilfredsstillelse og lykke i livet.

De fire eksistenielle grundvilkår

Irvin Yalom arbejder med det, han kalder fire eksistentielle grundvilkår. Det er: døden, friheden, isolationen og meningsløsheden. Se:[2] https://psykoterapeuterne.me/yaloms-4-eksistentielle-grundbetingelser/ Ifølge Yalom er de fire vilkår kilder til angst.

Døden

Døden er et grundvilkår, som vi alle er underlagt. Yalom ser det vilkår som det, der skaber dødsangst. Her flytter han sig væk fra Freud, der mente, at dødsangsten havde rod i undertrykt seksualitet. Døden klør hele tiden.

 

Friheden

Friheden er udtryk for det vilkår, at man er forfatter til sit eget liv. Det fordrer, at man tager ansvar og beslutninger. Mennesket er dømt til frihed. Her er der tråde til den mere filosofiske eksistentialisme, der netop understregede friheden til at vælge.  Dette element går tilbage til Jean-Paul Sartre, som satte friheden til at vælge op som modsætning til den ensretning, man havde oplevet under nazismen, hvor man blindt havde fulgt Hitler. [3]https://jyllands-posten.dk/debat/ECE3796426/Kronik-Jean-Paul-Sartre-og-hans-tid/

 

Isolationen

Yalom peger på tre forskellige former for isolation, som manstår i som mennesker. Interpersonal, intrapersonal og eksistentiel. Interpersonal isolation stammer fra manglende kontakt med andre. I  kontrast hertil står den intrapersonale isolation, der beskriver en isolation fra ens autentiske ønsker og interesser. Den eksistentielle isolation gør, at uanset hvor tæt man forsøger at komme på et andet menneske, vil der altid være en afstand.

 

Meningsløsheden

Eksistentialismen afviser tanken om noget guddommeligt, som kan give mening til menneskets eksistens. I denne erkendelse ligger der er et potentiale for, at selv kan give tilværelsen mening.

 

Irvin Yaloms inspiration

Yalom har udpeget Epikur som en af hans inspiratorer. Han ser ham som en “proto-eksistentiel” psykoterapeut.  [4]https://www.yalom.com/staring-at-the-sun-excerpt. En af linjerne tilbage til Epikur er tanken om, at dødsfrygten altid er til stede. Folk håndterer denne frygt forskelligt; Interessant nok påberåber andre psykologiske traditioner sig også nogle af antikkens filosoffer som inspiration for deres terapi.

Noter[+]

ADRESSE
Ansgarvej 1
3400 Hillerød
TELEFON: 21851173