Et af de grundlæggende redskaber i kognitiv terapi er skemaer, der skal hjælpe med at ændre de tankemønstre, der kaldes negative automatiske tanker, der er med til at generere angst.

Skemaerne, man bruger til at ændre de negative automatiske tanker findes i flere forskellige udgaver (Du kan finde skemaerne i en mere udførlig udgave på Gyldendals websted). Det mest grundlæggende er det, hvor der indgår 6 kolonner:

Situation Følelse(r) Negative Automatiske Tanker Adfærd Alternative tanker Resultat

Ideen med skemaet bygger på den grundlæggende sammenhæng mellem situation, fortolkning og følelser, som er et bærende element i den kognitive forståelse af angst og psykiske lidelser. Følgende eksempel kan illustrere, hvordan skemaet fungerer.

Eksempel på negative automatiske tanker

Forstil dig, at du sidder på en cafe. Du har aftalt at spise brunch sammen med en god ven. I har aftalt at mødes klokken 10 – og nu er klokken 10.30, og han er ikke dukket op endnu. Hvordan har du det så rent følelsesmæssigt, og hvordan reagerer du? Det afhænger meget af, hvordan du tænker om situationen.

De tanker kaldes for automatiske tanker, og i sammenhæng med angst kaldes de for negative automatiske tanker, fordi de har et negativt element i sig. Lad os forestille os forskellige måde at tænke om situationen:

1. “Der er meget trafik i dag, han er nok bare forsinket.”
Hvis det er sådan en tanke, du sidder med, vil du sandsynligvis ikke have nogen problemer. Du fortsætter med at læse din avis, eller tjekker de sidste Facebookopdateringer.

2. “Han plejer aldrig at komme for sent, måske er der sket ham noget.”
Hvis den tanke dukker op i dig, vil du sandsynligvis også reagere følelsesmæssigt. Du kan blive bange eller ængstelig for, hvad der er sket ham? Og måske begynder din fantasi at gå i “selvsving”, og du begynder at forestille dig alle mulige ting, der kan være sket med ham. Det kan også være, du forsøger at ringe til ham for at sikre dig, at der ikke er sket noget.

3. “Han gider ikke være samme med mig.”
Endnu en mulig tolkning af situationen er, at din ven ikke gider dig mere, eller at han har fået et bedre tilbud. Følelserne, der følger med sådan en tolkning, kan være vrede (sådan en idiot!) eller sorg (jeg har mistet en god ven). Din handling i den situation kan være, at du bare betaler og går fra caféen.

Pointen i alle tre eksempler er, at tanker og følelser følges ad; Og folk, der slås med angst, vil have en tendens til at vælge den anden tolkning. Det er nemlig den type tolkninger, der bygger på, at verden er farlig – og det er et grundlæggende træk ved angsten.

Alternativ tolkning af negative automatiske tanker

En af opgaverne, når man skal behandle angst ud fra en kognitiv tilgang, er at ændre automatiske tanker. De negative tanker, der er med til at skabe angsten, viser sig ofte ved en nærmere analyse hverken at være sande, realistiske eller særlig sandsynlige. Omvendt kan man ikke “bare” tænke noget andet – kunne man det, ville man ikke have angst. Derfor har den kognitive tradition udviklet forskellige værktøjer, der er en hjælp til at ændre tankerne.
Et af dem kan du finde hér.

Der er udviklet flere teknikker til at vurdere tanker og finde alternative tankemønstre. Der findes et eksempel hér.


Du kan se en video her om, hvordan automatiske tanker fungerer, og kan ændres

Læs mere på angstinfo.dk

Sæt angsten i skema
Automatiske tanker og angsttyper
Automatiske tanker