Følelsernes love

Her kan du læse om

Den hollandske psykolog Nico Frijda udgav i 2007 bogen “The laws of emotions” – på dansk “Følelsernes love”. Den var et led i et lang tids arbejde med følelser. En del år tidligere havde han opstillet disse regler, og sidenhen er der arbejdet videre med dem. [1]https://pdfs.semanticscholar.org/1bda/c26ba33a6a51907a095c002bd61e926b3866.pdf

Følelsernes love

Fridja opstillede 12 love. Andre har kombineret dem til lidt færre[2]https://exploringyourmind.com/the-7-laws-of-emotions-according-to-nico-frijda/. I udgaven, hvor der er syv, ser de sådan ud:

 

1. Følelser og situation

Følelser opstår i specifikke situationer. De er ikke spontane, men er knyttet til bestemte scenarier. Det betyder, at to situationer, der ligner hinanden, skaber den samme emotionelle respons.

 

2. Tilsyneladende virkelighed

Denne “lov” peger på, at vi ikke reagerer på, hvad der er virkeligheden, men hvad vi anser for at være virkeligheden. Det betyder, at det er fortolkningen af verden og ikke verden selv, der skaber vores følelser.

 

3. Normal virkelighed

Den tredje lov handler om, at vi altid kommer til at se vores omstændigheder som normale – også selv om de ikke er normale, og derfor er vores følelsesmæssige respons til det, vi oplever som normalt ikke intens.

 

4. Asymetri

Når vi har positive oplevelser, vænner vi os hurtigt til dem. Derfor er det sådan, at positive følelser tenderer til at blive mindre intense, indtil de forsvinder. Med negative følelser er det omvendt: Det er vanskeligere at vænne sig til negative situationer.

 

5. At gemme følelser

Negative oplevelser tenderer til at fastholde deres følelsesmæssige styrke i længere tid end positive oplevelser.

 

6. Indsnævring

Følelser har en tendes til at skabe en absolut ide om virkeligheden. Når en følelse er meget intens, har vi en tendens til at se alt som sort eller hvidt. Vi ser kun den ene side af problemet.

 

7. Bevægelse væk fra det negative

Den syvende lov siger at mennesker kan ændre deres følelser, hvis de fortolker en situation anderledes. Det ser ud til, at mennesker kigger efter en fortolkning, der kan få dem væk fra de negative følelser.

Noter[+]
Angstinfo

Angstinfo