Skematerapi er en videreudvikling af den klassiske kognitive terapi. Manden bag terapien er Jeffrey E. Young, der er amerikaner og har grundlagt Schema Therapy Institute. Young oplevede, at den klassiske kognitive terapi kom til kort på en række områder, og at den meget ofte forudsætter ting hos patienterne, som ikke er til stede – i hvert fald ikke hos patienter, hvor problemerne stikker meget dybt.

Skematerapiens kritik af den kognitive terapi

Den kognitive terapi forudsætter, at patienten kan forholde sig til sine egne tanker og følelser. Udfordringen for nogle er, at disse følelser bliver mødt med undgåelse. Det samme gælder vanskelige minder. Hvis korttidsterapi, som klassisk kognitiv terapi er, skal lykkes, kræver det også en relation mellem klient og behandler, der ikke altid lader sig skabe ved få sessioner. På baggrund af disse erfaringer udviklede Young den nye skematerapi, som først og fremmest er tiltænkt klienter med det han kalder “karakterdisorder” 1) Se bogen Reinventing Your Life

 

EMS: Early Maldaptive Schemas

EMS er et centralt begreb i Youngs model. Begebet Schema (Skema) går helt tilbage til det gamle Grækenland, hvor det blev brugt om en struktur eller en ramme. I den kognitive psykologi refererer skema til en struktur der bliver lagt ned over virkeligheden. Early Maldaptive skemaer er skemaer der grundlægges tidligt i vores liv, og som gentager sig igen og igen i vores liv.  Ifølge Young indgår der følgende elementer i et EMS:

  • Et bredt gennemtrængende tema
  • Det består af minder, følelser, kognititioner og kropslige følelser
  • De handler om os selv og vores relationer til andre
  • Det er udviklet gennem barndom og ungdom
  • De er til en vis grad dysfunktionelle

I Youngs teori er vores adfærd ikke en del af skemaet, men maldaptiv adfærd udvikles som en respons til et skema – Adfærden er med andre ord drevet af skemaet.

Kampen for at overleve

EMS kæmper for at overleve. Der er et resultat af det menneskelige drive for konsistens. Skemaerne er det vi kender, og selv om det skaber lidelse er det komfortabelt og kendt. Derfor føler mennesket sig draget af begivenheder, der udløser deres skemaer. Skemaerne overlever senere i vores relationer og interaktioner med andre mennesker.

 

Følelsesmæssige kernebehov

Hvorfor udvikles EMS? I Youngs teori er de udviklet som et resultat af, at vores følelsesmæssige kernebehov i barndommen ikke blev dækket. Der er fem grundbehov ifølge Young:

  • Behovet for sikker tilknytning til andre
  • Behovet for selvstændighed, kompetance og en følelse af identitet
  • Frihed til at udtrykke valide behov og følelser
  • Spontanitet og leg
  • Realistiske grænser og selvkontrol

Selv om styrken af disse behov kan variere, er de universelle. Målet med skematerapi er at hjælpe klienterne til at finde adaptive måder at møde deres følelsesmæssige kærnebehov.

Eksempler på EMS (Early maldaptive Schema)

Noter[+]