Jeg er sårbar – Tankefælde

Indholdsfortegnelse

Den primære følelse, der er knyttet til sårbarhedsfælden, er angst. Der er ved at ske en katastrofe, og jeg har ikke ressourcerne til at deale med den. Young har peget på fire grundlæggende typer af sårbarhed:

  • Helbred og sygdom
  • Fare
  • Fattigdom
  • At miste kontrol

Hvis man hører hjemme i området med “Helbred og sygdom”, bekymrer man sig overdrevet om sit helbred. På trods af at lægen forsikrer dig om, at du ikke fejler noget, er du overbevist om, at du er syg.  Meget ofte indgår det et “Hvad nu hvis” i tankerækkerne her.

Hvis man hører hjemme i området med “Fare”, ser man fare mange steder. Det ledsages af en generel følelse af usikkerhed – en følelse, som ofte er ude af proportioner. At sidde i denne fælde er meget opslidende; Man er hele tiden på vagt og kan ikke rigtig slappe af.

Hvis man bevæger sig i området “Fattigdom”, er man ofte bekymret omkring penge. Uanset hvor stor økonomisk sikkerhed man har, har man altid fornemmelsen af at være et skridt fra bankerot. Man forsøger at kontrollere sine penge, ens finanser styres meget stramt, og man udgår at løbe nogle risikoer overhovedet.

Det sidste område handler om at “miste kontrol”. Rigtig mange panikanfald har rod her. Dertil kommer at man begynder at fortolke de kropslige fornemmelser som alarmer, og man kommer til at føle sig som et svagt, hjælpeløst barn.

 

Oprindelse

Tankefældens oprindelse kan være flere steder. En mulighed er, at man lever med forældre, der kæmper med samme tankefælde. Overbeskyttelse kan være et andet issue: Dine forældre ville beskytte dig mod forskellige farer, og dermed kom du til at føle dig inkompetent til at håndtere hverdagen.  Manglende beskyttelse kan også være et issue, ligesom traumatiske begivenheder, der gjorde, at du kom til at opleve verden som farlig.

 

Vejen ud

Vejen ud er ikke enkel; Det handler om at forstå tankefældens oprindelse. Det næste, man kan gøre, er at lave en liste over de ting, man frygter, og dernæst sætte dem op i et hierarki (Hvad er slemmest, hvad er mindre slemt, hvad er mindst slemt).  Overvej også, hvor stor sandsynligheden for at det, du frygter, sker, og overvej, hvor slemt det vil være, hvis det sker. Dette er nogle af skridtene ud af denne form for fælde.

 

Kilde:

Young  Klosko Reinventiong your life. The breakthough program to end negative behavior … and feel great again