Projektion er en psykologisk forsvarsmekanisme. Grundlæggende handler det om, at man tillægger andre sine egne ubehagelige impulser eller forestillinger. På den måde slipper man for selv at skulle forhold sig til dem. Derved mindskes angsten og indre konflikter.

I terapi kan klienten lære at trække deres projektioner tilbage og integrere dem i sig selv i stedet.