Angstinfo.dk

Social fobi: Diagnose

A. En udpræget og vedvarende frygt for en eller flere sociale situationer eller præstationssituationer, hvor personen udsættes for fremmede mennesker eller for muligheden for andres kritiske iagttagelse.  Personen frygter, at han eller hun vil handle på en måde (eller udvise angstsymptomer), som vil være ydmygende eller pinlig.

B. Udsættelse for den frygtede sociale situation vil næsten ufravigeligt fremkalde angst, der kan tage form af et situationsbundet eller situationelt prædisponeret panikanfald.

C. Personen erkender, at frygten er overdrevet, og urimelig.

D. Den frygtede sociale- eller præstations-situation undgås eller udholdes med intens angst eller ubehag

E. Undgåelsen griber i væsentlig grad ind i personens dagligdag, beskæftigelsesmæssige funktion, sociale aktiviteter eller relationer, eller der er udpræget ubehag ved at have fobien

F. Hos personer under 18 år skal lidelsen have været til stede i mindst seks måneder

G. Frygten eller undgåelsen skyldes ikke fysiologiske virkninger af stoffer eller en almen medicinsk tilstand og kan ikke forklares bedre med en anden psykisk lidelse

H. Hvis der er tilstedeværelse af en almen medicinsk tilstand eller anden psykisk lidelse, er frygten ikke relateret hertil.

 

NB: Hos børn er kriterierne A,B,C anderledes