Angstinfo.dk

Generaliseret angst: Diagnose

[readmore]

At have generaliseret angst er ikke alene at være bekymret. Kriterierne for generaliseret angst er følgende:

A. Overdreven angst og bekymringer for en række forskellige aktiviteter forekommende på de fleste dage over en periode på mindst seks måneder.

B. Personen har svært ved at kontrollere bekymringerne.

C. Angsten og bekymringerne er forbundet med tre (eller flere) af følgende seks symptomer (Hvor nogle af symptomerne er til stede i flere dage i de seneste seks måneder).

  – Rastløshed, anspændthed eller følelser af “nerverne på højkant”
  – Let trætbar
  – Koncentrationsbesvær eller “tanketomhed”
  – Irritabilitet
  – Muskelspændinger
  – Søvnforstyrrelser (indsovningsbevær, opvågninger eller urolig og utilstrækkelig søvn)

D. Angsten og bekymringerne er ikke begrænset til en anden psykisk lidelse. Angsten eller bekymringerne handler fx ikke om at få et panikanfald (panikangst), socialfobi, OCD eller separationsangst

E. Angsten, bekymringerne eller de fysiske symptomer forårsager klinisk betydningsfuldt ubehag eller svækkelse af sociale, beskæftigelsesmæssige eller andre vigtige funktionsområder.

F. Lidelsen skyldes ikke direkte fysiologiske virkninger af stoffer eller en almen medicinsk tilstand og forekommer ikke udelukkende i forbindelse med en affektiv tilstand, psykotisk tilstand eller omfattende udviklingsforstyrrelser.

 

Region Hovedstaden har en behandlingsvejledning, der viser deres tilgang til klienter med generaliseret angst.