Angstinfo.dk

Spørg panikangsten …

I bogen “Psykisk sund og stærk “tager Jørgen Beckmann udgangspunkt i et videnskabeligt samarbejde, han har haft med New York Universitet. Dette arbejde førte til, hvad han kalder for “Den psykologiske sundhedsprofil”. Ud fra en række test fandt gruppen frem til cirka 900 spørgsmål, der kunne afdække svage sider i vores personligheder og i vores psyke. De 900 spørgsmål blev rubriseret i 30 “psykologiske dimensioner” fx “trivsel”, “håb”, “robusthed”, “tilllid”, “selvsikkerhed”.

Der er flere interessante ting i bogen, men det, vi fokuserer på her, er de spørgsmål, han stiller til angsten. Han har et afsnit om panikangst. Panikangst gør os bange,  fordi der med den følger en følelser af kontroltab. I afsnittet stilles der en del spørgsmål, der kan være med til at forstå vores panikangst. Han har 15 grundspørgsmål, som han har uddybende bemærkninger til:

 

 1. Hvad oplever du, hvis du får heftig hjertebanken og har svært ved at trække vejret?
 2. Hvad gør du, når du oplever panikangst?
 3. Er det mere angsten for angsten, som sætter dit panikanfald i gang?
 4. Hvad tror du, der ville ske, hvis du netop gjorde det, du er mest bange for?
 5. Har du overvejet, om den fysiske angst i virkeligheden har en psykisk årsag?
 6. Hvad gør du for at komme af med din belastede vejrtrækning og uroen i kroppen?
 7. Har du overvejet, om stress og anspændthed er med til at udløse dit panikanfald?
 8. Hvordan vil du få tilstrækkeligt mod til at udsætte dig for det, som du er bange for?
 9. Kan du dæmpe angsten ved at slappe helt af og tænke på noget rart?
 10. Føler du, at reaktionerne fra din krop er forløberen til en katastrofe?
 11. Kan det være, du misfortolker kroppens signaler, så det bliver årsagen til panikangsten?
 12. Føler du, at en katastrofe nærmer sig, og at det er dette, der udløser angsten?
 13. Har du prøvet at analysere dine tanker og forestillingsbilleder, når du får et panikanfald?
 14. Tror du, din panikangst kan have sammenhæng med dine automatiske negative tanker og forestillingsbilleder?
 15. Har du erkendt, at et panikanfald altid ophører efter nogen tid?