Automatiske tanker og angsttyper

Her kan du læse om

Her kan du læse om

Den kognitive tradition har arbejdet rigtig meget med automatiske tanker. Ansatte ved Beck Institute for Cognitive Behavior Therapy har peget på, at de forskellige angstlidelser eller angsttyper har forskellige udformninger af katastrofetanker.

Panik: umiddelbart forestående katastrofe: “Hvis hjerterytmen stiger, er jeg ved at dø.”

Social angst: misfortolkning af sociale konsekvenser af angst: “Hvis folk ser, jeg sveder, vil jeg blive afvist eller drillet.”

Agorafobi: katastrofiske tanker om konsekvenser af angst: “Hvis jeg panikker, er jeg fanget.”

Specifikke angstlidelser: katastrofetanker om et frygtet objekt: “Hvis jeg går om bord på flyet, kan jeg ikke håndtere angsten.”

Helbredsangst: katastrofetanker over uforventet fysiske fornemmelser: “Hvis jeg har ondt i brystet, har jeg nok en alvorlig lidelse.”

 

Tankerne bagved

Bag ved disse forskellige tanker har man identificeret en række ens tankerækker. Her er et eksempel:

Katastrofiske antagelser (Jeg har et hjertetilfælde, jeg dør) udløst af en begivenhed  (høj puls), der resulterer i angstsymptomer (Hurtig vejrtrækning, følelsen af at være ude af kontrol), udløst af en fortolkning (Jeg har smerter, jeg dør). Dette udløser en fortolkningsfiksering (Dette kan ikke ses på andre måder), og en bevisthedsfokusering (Jeg bliver nødt til at holde ekstra øje med mit bryst”). Dette gør angsten og de katastrofiske tanker voldsommere .

Et led i den kognitive terapi er at forsøge at identificere katastrofetankerne og udfordre dem for at ændre dem.

ADRESSE
Ansgarvej 1
3400 Hillerød
TELEFON: 21851173