Angstinfo.dk

Automatiske tanker og angsttyper

Den kognitive tradition har arbejdet rigtig meget med automatiske tanker. Ansatte ved Beck Institute for Cognitive Behavior Therapy har peget på, at de forskellige angstlidelser har forskellige udformninger af katastofetanker.

Panik: umiddelbart forestående katastrofe: “Hvis hjerterytmen stiger, er jeg ved at dø.”

Social angst: misfortolkning af sociale konsekvenser af angst: “Hvis folk ser, jeg sveder, vil jeg blive afvist eller drillet.”

Agorafobi: katastofetiske tanker om konsekvenser af angst: “Hvis jeg panikker, er jeg fanget.”

Specifikke angstlidelser: katastofetanker om et frygtet objekt: “Hvis jeg går ombord på flyet, kan jeg ikke håndtere angsten.”

Helbredsangst: katastofetanker over uforventet fysiske fornemmelser: “Hvis jeg har ondt i brystet, har jeg nok en alvorlig lidelse.”

Se flere eksempler her: her.

 

Tankerne bagved

Bag ved disse forskellige tanker har man identificeret en række ens tankerækker. Her er et eksempel:

Katastofiske antagelser (Jeg har et hjertetilfælde, jeg dør) udløst af en begivenhed  (høj puls), der resulterer i angstsymptomer (Hurtig vejrtrækning, følelsen af at være ude af kontrol), udløst af en fortolkning (Jeg har smerter, jeg dør). Dette udløser en fortolkningsfiksering (Dette kan ikke ses på andre måder), og en bevisthedsfokusering (Jeg bliver nødt til at holde ekstra øje med mit bryst”). Dette gør angsten og de katastofiske tanker voldsommere .

 Et led i den kognitive terapi er at forsøge at identificere katastrofetankerne og udfordre dem for at ændre dem.

[readmore]

Læs mere på angstinfo.dk

Sæt tankerne i skema