Mennesker er ikke bevæget af ting, men af det synspunkt, de har på tingene. Tanken stammer fra den græske stoiske filosof Epictetus (c.55- 135 e.kr). Det bygger Aron T. Beck videre på. Han skelner mellem “objektiv mening” og “personlig mening”. Den personlige mening er ofte urealistisk, fordi personen ikke har muligheden for at teste dens validitet. Meninger, betydninger og billeder er en del af, hvad Beck kalder for “den indre virkelighed”. Mening er vigtig, fordi den mening, man tillægger begivenheder eller personer, er med til at skabe ens følelser.