Kognitiv omstrukturering er en metode inden for den kognitive terapi. Det kaldes også nogle gange for kognitiv reframing. Et af de redskaber, man bruger til at opnå omstruktureringen, er den sokratiske dialog. Forudsætningen er, at de tanker, man gør sig, nogle gange svarer dårligt til virkeligheden og skaber negative følelser. Ændringen af disse tanker kaldes for kognitiv omstrukturering