Benægtelse er en forsvarsmekanisme, der opretholder fortrængningen af bestemt psykisk materiale.

Freud giver følgende eksempel fra en analyse: En person siger ”De spørger om, hvem denne person i drømmen kan være. Det er ikke min moder”. Det kan oversættes til: “Det er ganske vist faldet mig ind ,at denne person er min moder, men jeg har ikke lyst til at erkende dette indhold”.

Forskellen på benægtelse og fornægtelse er, at benægtelsen retter sig mod noget indre, hvor fornægtelsen retter sig mod noget ydre, som personen ikke vil vedkende sig.