Alkohol bruges ofte til at dæmpe angst. Personer med for eksempel social angst bruger ofte alkohol til at opnå afslapning for at kunne gå til sociale sammenkomster. Udfordringen er, at højt alkoholforbrug kan være med til at generere angst, og dermed kan der opstå en forstærkning af angsten.