ABC-modellen blev blandt andet brugt af Albert Ellis. A står for Aktiverende begivenhed, B står for Belief (antagelser), C står for Consequences (konsekvenser). Ellis’ pointe var, at B ofte er irrationelle antagelser om at fejle og blive forkastet. Antagelserne er ens system af overbevisninger. Disse inkluderer præferencer, ønsker, og krav, påbud, skal og skal ikke. Disse leder til en sund eller usund konsekvens.