Videoer om angst - se med og blev klogere

Her har jeg samlet en række forskellige videoer om angst.
13 ting du ikke gør når du har angst

Denne lille video viser nogle af de ting, som mennesker med angst gør meget, eller ting, som mennesker med angst afstår fra at gøre.

Angstyper

Denne video gennemgår fem forskellige angstlidelser: Generaliseret angst, OCD, Panikangst, PTSD og Social angst

Arv eller milijø

I denne korte video deler Aron T Beck nogle perspektiver på spørgsmålet om forholdet mellem arv og miljø, når det gælder angst. Hans tanke er, at der findes et gen, der kan “kode” for angst, men at dette gen må aktiveres gennem det miljø, barnet vokser op i.

Automatiske tanker

I den kognitive terapi er automatiske tanker et centralt element. Denne video viser nogle af de mønstre, vores automatiske tanker følger, og hvad vi kan gøre ved dem. En nøgle er “De 3 R’er”: Record, Rationalize og Replace. Du kan læse mere om de automatiske tanker hér

Bekymringstimen

Her er en lille video om at sætte tid af til at bekymre sig. Filosofien er, at det kan være meget svært at gå fra konstante bekymringer til kun at bekymre sig en gang imellem. Her kan “bekymringstimen” fungere som en bro mellem de to yderpoler.

Ved at benytte sig af en bekymringstime bliver det også klart, at bekymringer ikke er ukontrollerbare. Vi kan påvirke, hvornår vi bekymrer os.

 

Børn og angst

Psykolog Søren Pedersen, der arbejder med behandlingsprogrammet Cool Kids, fortæller her om børn og angst.

Defusion

Inden for den metakognitive behandlingstradition arbejdes der med begrebet defusion, der er modsætningen til fusion. Denne video forklarer kort, hvad de to begreber dækker over.

Eksponering

Denne video er en demonstration af, hvordan exponering og responshindring kan se ud i praksis. Den viser en klient, der udsættes for noget angstprovokerende fra terapeutens side, og vi ser, hvordan hun reagerer og guides undervejs.

Fortælling om angst

Her er en lille fortælling fra TEDx Talks, der handler om angst og frygt, og hvad vi kan gøre ved det.

Hvordan ved jeg om, mit barn har angst?

Her fortæller Helle Fonager om nogle af de tegn, som er hos børn, der har angst. Videoen handler ikke om at behandle angst hos børn, men om at opdage den.

Omstrukturering

Aaron T. Beck, som er en af grundlæggerne af den kognitive retning inden for psykologi, gennemgår, hvad indholdet i omstrukturering er.

På jagt efter angsttegn

Denne video forklarer, hvordan vores opmærksomhed på angst og angsttegn er med til at forstærke angsten.

Tilknytning hos børn

Eva Hildebrand fortæller lidt om, hvad tilknytning er. Videokvaliteten er ikke den bedste, men indholdet er rigtig godt.

ADRESSE
Ansgarvej 1
3400 Hillerød
TELEFON: 21851173