Sondag.dk er der en kort gennemgang af forskellige typer af “hverdagsangst”. Det interessante ved den er, at den skelner mellem det positive og negative ved angst.