Forsvarsmekanismer

Claus Haugaard Jacobsen gennemgår den grundlæggende model omkring det psykologiske begreb forsvar.