Denne bog er ikke specifikt om angst. Men i angsten er der ofte bekymringer, og denne bog tager fat på bekymringer og forklarer, hvad de er. Grundlæggende er de tankens svar på angst. Med det udgangspunkt analyseres bekymringerne, og der gives nogle redskaber til at håndtere dem.