Undgåelse handler, sammen med sikkerhedsadfærd, om at holde angsten i skak. Undgåelsesadfærden sikrer, at man ikke konfronteres med det, man er bange for.

Konsekvenserne kan for eksempel blive, at man ikke deltager i sociale sammenkomster, hvis man har social angst, dropper sin eksamen, hvis man lider af præstationsangst, eller undlader at tale i sociale situationer.