Udtrykket udslukning bruges om den indlæringsprocess, der sker, når man møder noget, der har været angstprovokerende. Ved udslukning sker der en hæmning af tidligere indlærte angstreaktioner. Udslukning forudsætter, at man kommer i kontakt med det, der aktiverede angsten.