Et fænomen, der ofte forekommer i for eksempel social angst. Tankelæsning opstår som en automatisk tanke. Når man lider af angst, anser man sig ofte i stand til at læse andres tanker, og ofte anser man dem for at være negative. Det, der i virkeligheden ofte sker, er, at man ikke skelner mellem ens egne (ubeviste) tanker og andres tanker. Når man har angst, vil de forestillinger man har om andres tanke ofte være upræcise, hvis ikke direkte fejlagtige. Udfordringen er at finde måder, hvorpå man kan teste, om de tanker, man gør sig om andres tanker, er rigtige.