Den sokratiske dialog er en metode, man bruger inden for den kognitive psykologi. Den sokratiske dialog stammer fra den græske filosofi, der baserer sig på spørgsmål og svar. Formålet er at stimulere kritisk tænkning. I terapeutisk sammenhæng bruges metoden til at klargøre tanker, afdække konsekvenserne af dem og undersøge alternative synspunkter.