Mennesker modtager hele tiden informationer fra deres sanser. Man kan ikke forholde sig aktivt til dem alle sammen. Nogle informationer ofrer man opmærksomhed – andre ikke. Man selekterer, deraf udtrykket selektiv opmærksomhed.

Forskning peger på, at mennesker med en angstlidelse har tendens til at flytte deres opmærksomhed hen imod indtryk, som de opfatter som farlige. Denne selektive opmærksomhed kan fodre angsten, så man bliver endnu mere fokuseret på det farlige – og på den måde ender man i en spiral, hvor den selektive opmærksomhed bliver mere og mere bundet til det farlige.