Når man lider af angst, er en del af ens tanker ude af trit med virkeligheden. Nogle gange vil man overvurdere risikoen for, at noget forfærdeligt vil ske, eller man vil overvurdere, hvor forfærdeligt det, der kan ske, er.

Her kan realitetstestning være en god hjælp. Det kan man gøre ved at stille sig selv nogle spørgsmål: På en skala fra 1 til 10 hvor alvorligt er så det, jeg frygter? På en skala fra 1 til 10 hvor stor er så sandsynligheden for, at det vil ske? Hvis det ikke var mig, men min gode ven, der havde disse tanker, hvad ville jeg så sige til ham?

Derved kan man tilkæmpe sig et mere realistisk billede af virkeligeheden.

Freud brugte begrebet til at skelne perception af verden fra tænkning og hallucination.