Realangst er angst, der har en ydre årsag. Freud satte den i modsætning til den neurotiske angst, der ikke havde en ydre årsag. Denne årsag er kendt for personen. På baggrund af den definition er der også nogle, der sidestiller det med frygt. Realangsten har to elementer; frygten og en form for beskyttende handling, der imødegår det, man frygter.