I Psykisk ækvivalensmodus flyder den indre og den ydre verden sammen, så det ikke er muligt at skille dem ad. Det betyder, at mentale tilstande opleves som virkelige. Når et barn tænker, “der er et uhyre i skabet”, så er der faktisk et uhyre i skabet. Som voksen er dette ikke hensigtsmæssigt, da man ikke kan se tingene fra andres synsvinkel.