Undersøgelser viser, at angste personer i højere grad retter deres opmærksomhed mod trussel-signaler i deres omverden, end ikke-angste personer gør. En undersøgelse viste for eksempel, at personer med angst havde en særlig tilbøjelighed til at rette opmærksomheden mod vrede ansigter i en lysbilledeserie i forhold til ikke-angste personer. På den måde bliver man overopmærksom på det, der vækker angsten, og den kommer til at fylde mere i ens bevidsthed.